Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Kabinet past steunpakket aan

Gisteren maakte het kabinet bekend dat het steun- en herstelpakket voor ondernemers wordt aangepast. De reden hiervoor is de zich herstellende economie.

NOW 4

Eind mei besloot het kabinet om de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging behoud werkgelegenheid (NOW) te verlengen tot en met het derde kwartaal van 2021. Deze periode, van 1 juli tot en met 30 september, wordt de NOW 4 genoemd. De regeling zou in eerste instantie niet wijzigen ten opzichte van NOW 3. Omdat de economie zich herstelt en, in de woorden van de Rijksoverheid, de maatschappelijke en economische impact van het coronavirus snel afneemt, is besloten om toch een wijziging aan te brengen.

De wijziging houdt in dat bedrijven een omzetverlies van maximaal 80% mogen opgeven. Voorheen was dat 100%. Het vergoedingspercentage blijft gelijk aan het tweede kwartaal, namelijk maximaal 85% van de loonsom. Ook het minimale omzetverlies verandert niet en blijft 20%. Voor bedrijven met een omzetverlies tussen 20% en 80% heeft de wijziging dus geen gevolgen.

Oorspronkelijk zou het aanvraagloket voor NOW 4 op 5 juli 2021 opengaan. Door de aanpassingen in de regeling is dat niet meer haalbaar. Een precieze datum is nog niet bekend. De overheid heeft het over ‘enkele weken later’.

Belasting

De periode waarin ondernemers uitstel van belasting, of een verlenging van de uitstel, kunnen aanvragen wordt verlengd tot 1 oktober 2021. Vanaf die datum moeten ondernemers weer belasting gaan betalen. Terugbetalen van de schuld moet vanaf 1 oktober 2022. Daar is vijf jaar de tijd voor.

TVL

De regeling tegemoetkoming vaste lasten (TVL) wijzigt niet. Deze is nog aan te vragen voor het derde kwartaal van 2021.

Na het derde kwartaal: einde steunpakket

Hoe het er nu naar uitziet, eindigt na het derde kwartaal van dit jaar het steun- en herstelpakket. Wel laat het kabinet weten dat nieuwe steunmaatregelen kunnen worden overwogen in geval van grootschalige en nationale sluitingen.