Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Kabinet: versterking vangnet voor bedrijven en banen

Het steun- en herstelpakket voor banen en economie wordt op onderdelen verder uitgebreid. Daartoe heeft het kabinet besloten. Ook ziet het kabinet af van de geplande versoberingen van de steunmaatregelen.

De kabinetsmaatregelen hebben onder meer betrekking op de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) en de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL).

NOW

Momenteel geldt de regeling NOW 3. Deze bestaat uit drie tijdvakken van ieder drie maanden. Het kabinet heeft besloten om de regeling in het tweede tijdvak, van januari tot en met maart 2021, gelijk te houden aan het eerste tijdvak. Dat betekent onder meer dat het minimale omzetverlies om voor de tegemoetkoming in aanmerking te komen 20% blijft. Vanaf het derde tijdvak, april tot en met juni 2021, geldt wel een minimaal omzetverlies van 30%.

  • Klik hier voor meer informatie op de website van het UWV over het aanvragen van de NOW.

TVL

De Tegemoetkoming Vaste Lasten stond eerst niet open voor grafische bedrijven. Uiteindelijk zijn voor het vierde kwartaal van 2020 de SBI-codes verbreed waardoor ook onze sector aanspraak kan maken op deze regeling. Nu is door het kabinet besloten om dit te verlengen tot en met het eerste kwartaal van 2021.

  • Klik hier voor meer informatie op de website van RVO voor het aanvragen van de TVL.