Ga jij het maken in de grafimedia? zoek een baan op indruk.nu

Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Kernn # 03 2019 verschenen

Op 4 juni verscheen Kernn #3 van het KVGO. Uiteraard is er veel ruimte voor scheidend voorzitter Cees Verweij en de nieuwe man Dick Naafs. Maar er valt meer te lezen en te zien.

Dat Cees Verweij bij zijn afscheid na tien jaar voorzitterschap door de Ledenraad tot Lid van Verdienste werd benoemd was geen verrassing. Wel het onverwachte optreden van burgemeester Maarten Divendal van de Ronde Venen die hem de versierselen van Ridder in de Orde van Oranje-Nassau opspeldde.

In zijn laatste speech liep Verweij wat statistieken in de branche van het laatste decennium langs en keek hij vooruit naar de toekomst van papier.

Dick Naafs

Zijn opvolger Dick Naafs bedankt voor het vertrouwen dat de leden hem gaven als hun nieuwe voorzitter. “Ik wil sturing geven aan het KVGO. In een tijd, waarin print onder druk staat, waarin de diversiteit binnen de ledenkring toeneemt en waarin de regeldruk vanuit de overheid stijgt. Om dit het hoofd te bieden zijn veranderingen binnen het KVGO noodzakelijk. Dat is mijn ambitie.”

Cijfers

Penningmeester Edwin Iwema presenteerde de cijfers van de vereniging in het financieel verslag over 2018. Hij noteerde een aanhoudende afname van het aantal leden. Toch slaagt het KVGO erin in 2019 de inkomsten en uitgaven van de vereniging in balans te houden.

Leveringsvoorwaarden

In Kerrn is meer te lezen over de vernieuwde algemene leveringsvoorwaarden waar de Ledenraad mee instemde. De juristen van het KVGO hielden de voorwaarden tegen het licht en pasten deze waar nodig aan. Truus Boomgaard en Kirsten Linders zetten de aanpassingen op een rij.

Fons Bakkes

Voor Fons Bakkes is 2018 het laatste volle jaar dat hij directeur van het KVGO is. Nog één keer kijkt hij persoonlijk terug op wat hem van dat jaar zal bijblijven. “Hoe 2018 te typeren? Een roller coaster? Een heksenketel? Een bewogen jaar? Ik denk alles tegelijk en dat is prima.”

Moderniseren

De grafimediasector besteedt van oudsher veel aandacht aan gezonde en veilige arbeidsomstandigheden. Ook in 2019 worden in opdracht van de sociale partners – waaronder het KVGO – verschillende projecten uitgevoerd, zoals het moderniseren van de webversie van de Risico inventarisatie en-evaluatie (RI&E).

Verspreiding drukwerk

Er is veel en van alles te doen rond de verspreiding van drukwerk. Van alle kanten liggen distributiekanalen onder vuur. De gemeente Utrecht dreigt de Ja/Ja/sticker nog verder door te duwen dan Amsterdam.

En verder…

Verder: de columns van Aukje van het Nederend en Wolfgang Gielissen, de recente aanpassingen van de lonen, de ontwikkeling van de indirecte kosten en het nieuwe clickcontract dat de SEI afsloot.

Wisseling van de wacht

Naast deze van 28 pagina’s met daarin veel beeld van de afscheidsreceptie treffen de leden de speciale bijlage ‘Wisseling van de wacht’ aan. Hierin kijkt Cees Verweij terug en blikt Dick Naafs vooruit. Deze uitgave telt 36 pagina’s.