Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Kernn. # 3 verschenen met alles over de KVGO Ledenraad

Veel en van alles is er te vinden in de derde editie van Kernn. die op 26 mei verscheen. Richard van den Berg siert het omslag. Samen met zijn team staat hij voor de zware taak de onderhandelingen over de Grafimedia cao tot een goed einde te brengen.

Een groot deel van de inhoud is ingeruimd voor de Ledenraad van het KVGO, op 16 mei in Het Oude Magazijn te Amersfoort. Specialisten die daar aan het woord kwamen waren Tobias op den Brouw (AVG) en Maarten Jansen (pensioenen).

Het leeuwendeel van de bijeenkomst kwam voor rekening van Berenschot waarbij Paul Pietersma na een forse inleiding samen met zijn collega’s en de KVGO-leden de toekomst verkende van de bedrijfstak en de vereniging.

Daarvoor sprak KVGO-voorzitter Cees Verweij over onder andere de toekomst van de vereniging en nam aftredend penningsmeester Henk van Esch voor de laatste maal de jaarcijfers van 2017 door. Bijzonder was ook het afscheid van Fons Metsaars die zijn laatste Ledenraad beleefde en binnenkort met pensioen gaat.

In Kernn. verder aandacht voor het Jaarverslag van het KVGO, het nieuws dat de vereniging besloot opnieuw met Print Pakt Life aan de Dutch Design Week in Eindhoven deel te nemen, een nieuwe Grafimedia-opleiding van GOC en de columns van Jordy de Mooij en Wolfgang Gielissen.

Nalezen?

Zie: KERNN nummer 3 - 2018