Ga jij het maken in de grafimedia? zoek een baan op indruk.nu

Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Kosten elektriciteit industrie schrikbarend hoger dan omringende landen

Uit nieuw onderzoek in opdracht van de Rijksoverheid blijkt nu onomstotelijk dat de kosten van elektriciteit voor de industrie in Nederland schrikbarend hoger zijn dan in omringende landen. Een belangrijke oorzaak is de compensatie die andere landen aan hun industrie geven. Ook zijn de nettarieven in Nederland veel hoger. De effectieve elektriciteitskosten voor industriële grootverbruikers liggen hierdoor in omringende landen als Duitsland, Frankrijk en België tot wel 66% lager dan in Nederland. Ook is dit verschil het afgelopen jaar sterk gegroeid. Het KVGO roept Politiek Den Haag op om snel met maatregelen te komen om dit ongelijke speelveld weg te werken.

Ongelijk speelveld

Ingrid Thijssen, voorzitter VNO-NCW: ‘Eindelijk is dit onomstotelijk aangetoond door de onderzoekers. De Nederlandse industrie heeft te maken met een zeer ongelijk speelveld door alle regelingen die andere landen in zetten om de elektriciteit voor hun bedrijven goedkoper te maken en hun lagere nettarieven. Dit kan zo niet doorgaan. Nu al dreigen verschillende bedrijven op de korte termijn in de problemen te komen doordat de productie stilligt of ze moeten concurreren tegen bedrijven die veel goedkoper kunnen werken. De vraag is of zo’n bedrijf ooit weer wordt opgestart. Voor de lange termijn nekken de structureel hogere kosten voor elektriciteit de investeringen in de noodzakelijke verduurzaming van Nederlandse bedrijven.’

Buurlanden ondersteunen industrie

Uit het nieuwe onderzoek blijkt dat onze buurlanden via allerlei regelingen hun industrie ondersteunen waardoor de elektriciteitsprijzen daar veel lager liggen. Nederland maakt van deze mogelijkheden geen gebruik of heeft ze recent afgeschaft. Het effect hiervan is dat Nederlandse bedrijven véél meer betalen voor elektriciteit dan bedrijven in onze buurlanden. In vergelijking met België bedraagt het verschil 41%. In Duitsland betalen bedrijven 52% minder. Frankrijk spant de kroon: daar betalen bedrijven 66% minder voor hun elektriciteit.

Thijssen; ‘Er moet zowel op korte, als op lange termijn een eerlijk speelveld komen voor onze industriebedrijven ten opzichte van de buurlanden. Anders hollen we onze industrie uit, terwijl dat een pijler is onder onze export, innovatie en welvaart.’ 

Investeringen elektriciteitsnet collectief financieren

Het KVGO roept daarom, samen met VNO-NCW, de Nederlandse politiek op om op korte termijn te kijken naar mogelijkheden die andere landen wel gebruiken en wij niet. Daarnaast is het zaak om de investeringen in het elektriciteitsnet (net als voor wegen en spoorwegen) collectief te gaan financieren. Dit mag ook ten koste gaan van de staatsschuld, omdat dit een investering is in ons verdienvermogen die zichzelf terugverdient. Tot slot moeten we vol doorpakken met het aanleggen van onder meer wind op zee, want door meer aanbod van groene stroom daalt ook de prijs van elektriciteit.