Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Kosten gebruik AVG-stappenplan bedraagt vanaf 1 oktober 2020 €100,-

Om aan de algemene verordening gegevensbescherming (privacyregelgeving) te voldoen konden leden gratis gebruikt maken van het handige stappenplan van de Stichting AVG voor verenigingen. Hiertoe had het KVGO met deze stichting een overeenkomst gesloten.

Kosten

Deze overeenkomst is nu gewijzigd en kunnen wij gezien de licentiekosten het gebruik niet meer gratis aanbieden. Wel hebben wij een prijsafspraak kunnen maken voor de KVGO-leden waardoor je tegen een aanzienlijke korting gebruik kunt (blijven) maken van het stappenplan.

Voor alle leden van het KVGO is een jaarlicentie nu €100,- .

Bestaande gebruikers hebben hierover van de stichting een bericht gehad of krijgen dit nog waarin staat hoe ze de licentie kunnen verlengen indien zij gebruik willen blijven maken van het stappenplan. Dit kan door naar het stappenplan te gaan en op de knop verlengen te drukken.

Op 21-9-2020 heeft het KVGO hierover ook een bericht gestuurd aan de bij het KVGO bekende contactpersonen van gebruikers van het stappenplan.

Licentie

In de licentie is inbegrepen:

  • het gebruik van het stappenplan om te voldoen aan de AVG
  • handige instructievideo’s om de stappen in te vullen
  • een nieuwe actuele AVG-verklaring staat automatische klaar in het programma waarmee je aan kunt tonen dat je aan de wettelijke verplichtingen voldoet
  • kosteloos gebruik maken van de juridische helpdesk
  • het regelmatig bijwerken van het programma en daar waar nodig wordt het aangevuld
  • een nieuwsbrief die regelmatig wordt verstuurd met tips & tricks maar ook met nieuwe wetenswaardigheden

Schermafdrukken

Wij raden je aan om altijd schermafdrukken te maken van het ingevulde stappenplan zodat je altijd beschikt over je gegevens voor het geval je er niet bij kan komen. Op deze wijze kun je altijd aantonen dat je aan de AVG hebt voldaan in geval van een controle door de Autoriteit Persoonsgegevens mocht je op dat moment niet bij je gegevens kunnen komen. Denk hier ook aan bij beëindiging van je licentie.

Meer weten?

Neem contact op met Maarten Reuderink, via 020 – 5435678 of info@kvgo.nl onder vermelding stappenplan AVG.