Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

KVGO actief in Europa

KVGO behartigt niet alleen in Politiek Den Haag de belangen van de grafische sector. Ook op Europees speelveld komen we op voor de belangen van onze leden. Dit doen we samen met 19 andere landelijke brancheverenigingen voor de grafische industrie. Met elkaar vormen we “Intergraf”, een sterke lobbyclub die zich richt op de steeds belangrijker wordende Europese wetgeving. Deze week verzamelde Intergraf de verschillende directies van haar leden binnen Europa. Om van elkaar te leren, informatie uit te wisselen, en de Europese dossiers door te spreken die van invloed zijn op de grafische sector.

Zo stonden onder meer de verpakkingswetgeving, de impact van AI op de grafische sector alsook het gebrek aan voldoende en goed geschoolde vakmensen op de agenda. Vanuit het KVGO presenteerden we in dit kader ook de bewustwordingscampagne INDRUK.nu waarmee we jongeren inspireren over de toegevoegde waarde van de grafische sector.

Verduurzaming

Met elkaar gingen we in gesprek over de nut en noodzaak van het berekenen van de CO2-footprint voor grafische bedrijven. Immers: steeds meer overheden, stakeholders en consumenten zijn hier vragende partij voor. Grafimediabedrijven kunnen hiervoor onder meer ClimateCalc gebruiken, een systeem van en voor onze sector. Op de agenda stond ook het initiatief om in functie van efficiëntie, transparantie en geloofwaardigheid meer samenhang te creëren in de wildgroei aan verschillende duurzaamheidslabels die van toepassing zijn in onze sector.  We agenderen dit ook in onze Europese lobby. Deze gezamenlijke aanpak moet een halt toeroepen aan greenwashing en het moet grafische bedrijven handvaten geven om op basis van een aantal criteria met hun klanten in gesprek te kunnen gaan. Tegelijkertijd bundelen we binnen Intergraf ook onze krachten om een gezamenlijk antwoord te formuleren op de discussie digital versus print.

Recycling van papier & karton

In Nederland kennen we het zogenaamde “vrijwillig producentenverantwoordelijkheidssysteem”. Dit betekent dat wij als branche zelf de verantwoordelijkheid nemen om het papier/karton van Nederlandse huishoudens in te zamelen en te recyclen. Dit is niet alleen duurzaam, maar voor bedrijven in de grafimedia-industrie ook veel goedkoper dan wanneer de overheid dit zou organiseren. Dit systeem – dat in Nederland door PRN wordt georganiseerd – is redelijk uniek in Europa. Samen met onze zusterorganisaties bespraken we de vele voordelen voor onder meer de KVGO-leden van deze systematiek.

Gedrukte medische bijsluiters

Onlangs presenteerde de Europese Commissie haar plannen voor het gebruik van medische bijsluiters. In essentie komt het erop neer dat de Commissie landen de individuele vrijheid biedt om dergelijke bijsluiters enkel nog online aan consumenten aan te bieden. Dit leidt volgens ons tot potentiële risico’s voor de veiligheid van patiënten. Tegelijkertijd voorziet het KVGO grote praktische bezwaren voor wat betreft de mogelijke implementatie van deze plannen. Samen met Intergraf ontwikkelden we daarom een position paper die we nu proactief met Europese beleidsmakers bespreken. Echter, dit alles onder voorbehoud van wijzigingen in het Europees parlement na de verkiezingen in juni 2024.

Kortom, bij alles blijkt hoeveel impact Europese besluitvorming op een grafimediabedrijf in Nederland heeft. En dus hoe belangrijk onze Europese lobby is.

Heb jij ook een mening over plannen/besluitvorming uit Europa? Wil jij jouw ideeën ook delen met onder meer beleidsmakers? Laat dan zeker van je horen via info@kvgo.nl.