Ga jij het maken in de grafimedia? zoek een baan op indruk.nu

Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

KVGO Barometer: groeiend aantal grafische bedrijven verwacht dat verkopen zullen toenemen

Op de vraag welke ontwikkelingen de grafische ondernemers de komende drie maanden verwachten, geeft 45 procent aan dat de verkopen mogelijk zullen toenemen. Tegelijkertijd leiden de huidige energieprijzen bij steeds meer grafische ondernemingen (40 procent) tot problemen in de bedrijfsvoering. Dit alles blijkt uit de tweede KVGO Barometer, een onderzoeksmonitor die in kaart brengt hoe het gaat met grafische bedrijven en de sector.

Er is de deelnemende ondernemers uitgebreid naar hun ondernemersvertrouwen gevraagd. 80 procent van de ondernemers ziet de orderpositie van het bedrijf als voldoende tot goed. Daarnaast geeft 47,5 procent van de respondenten aan in de komende periode van plan te zijn om investeringen te doen van substantiële omvang. In vergelijking tot de vorige Barometer blijven de gestegen grondstofprijzen, personeelskosten en het werven en behouden van medewerkers een grote uitdaging. Aan dat rijtje zijn na de tweede meting ook hogere rentetarieven en financieringsmogelijkheden als uitdagingen toegevoegd.

Wat opvalt is dat meer dan de helft van de KVGO-leden aangeeft de regeldruk vanuit de overheid op het mkb-bedrijf als zeer fors te ervaren. Dit blijkt ook uit de ondersteuning die men vraagt vanuit de overheid om onder meer die regeldruk te verlagen, werken weer lonend te maken, de belastingtarieven te verlagen en de inflatie te beperken.

Bekijk hier de KVGO Barometer.

Monitor grafische sector

De KVGO Barometer is dé onderzoeksmonitor over ontwikkelingen in de grafische sector. Ondernemers krijgen in een oogopslag inzicht in de meest recente marktontwikkelingen en hoe hun bedrijf zich daarin situeert. Met deze tool kunnen zij met elkaar in gesprek gaan en leren van, met en door elkaar. In tijden waarin situaties sneller veranderen dan voorheen is het namelijk belangrijker dan ooit om op te trekken met de branche en collega’s en gezamenlijk te werken aan uitdagingen. Tegelijkertijd ondersteunt de output van de Barometer ook de lobby die het KVGO voert in politiek Den Haag, bij sociale partners en bij verschillende stakeholders. Tien procent van de achterban vulde de tweede Barometer in. In de komende periode zullen we samen met KVGO-leden de Barometer verder optuigen zodat er voor de grafische sector een stevige, valide monitor ontstaat als basis.