Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

KVGO Barometer maart 2024: zorgelijke signalen vanuit de grafimediabranche

Een dalend ondernemersvertrouwen en een toenemende regeldruk: het zijn twee duidelijke signalen die grafische ondernemers afgeven in de meest recente KVGO Barometer. Met deze onderzoeksmonitor brengt het KVGO in kaart hoe het gaat met grafische bedrijven en de sector.

Uit de laatste meting blijkt dat het ondernemersvertrouwen van KVGO-leden de afgelopen maanden is gedaald. Een groot aantal ondernemers (20 procent) verwacht dat de verkopen zullen afnemen. Die trend is ook zichtbaar bij de orderposities. Slechts 15 procent van de deelnemers geeft aan over een goede orderpositie te beschikken. Daarnaast baart de toenemende regeldruk vanuit de overheid de KVGO-leden grote kopzorgen. Maar liefst 80 procent van de ondernemers vindt dat de overheid te veel onnodige regels oplegt. Niet voor niets verwachten de respondenten meer ondersteuning van de overheid om te kunnen voldoen aan deze regeldruk. Bekijk hier de hele KVGO Barometer.

Monitor grafische sector

De KVGO Barometer is dé onderzoeksmonitor over ontwikkelingen in de grafische sector. Ondernemers krijgen in een oogopslag inzicht in de meest recente marktontwikkelingen en hoe hun bedrijf zich daarin situeert. Met deze tool kunnen zij met elkaar in gesprek gaan en leren van, met en door elkaar. In tijden waarin situaties sneller veranderen dan voorheen is het namelijk belangrijker dan ooit om op te trekken met de branche en collega’s en gezamenlijk te werken aan uitdagingen. Tegelijkertijd ondersteunt de output van de Barometer ook de lobby die het KVGO voert in politiek Den Haag, bij sociale partners en bij verschillende stakeholders.