Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

KVGO Barometer: Meer dan een derde van de grafische bedrijven verwacht meer verkopen

Op de vraag welke ontwikkelingen de grafische ondernemers de komende drie maanden verwachten geeft 35 procent aan dat ze verwachten dat de verkopen zullen toenemen, 48 procent verwacht dat de verkopen gelijk blijven. Dat blijkt uit de eerste KVGO Barometer, een onderzoeksmonitor die in kaart brengt hoe het gaat met grafische bedrijven en de sector.

Er is de deelnemende ondernemers uitgebreid naar hun ondernemersvertrouwen gevraagd. 58 procent van de ondernemers ziet de orderpositie van het bedrijf als voldoende. 29 procent geeft aan dat deze positie goed is. Daarnaast verwacht meer dan de helft (55 procent) dat de verkoopprijs van het belangrijkste product zal toenemen. Echter geeft maar 87 procent aan de gestegen kosten voor bijvoorbeeld grondstoffen en bedrijfsvoering volledig door te kunnen rekenen. Onder andere de grondstofprijzen, personeelskosten en vergrijzing personeel worden gezien als de grootste risico’s met betrekking tot de economische ontwikkeling van de bedrijven. Toch verwacht ruim 70 procent dat het personeelsbestand van het bedrijf gelijk zal blijven. Kijk hier op de KVGO Barometer.

Behoefte aan ondersteuning

De Barometer zoomt ook specifiek in op innovatie en energie, belangrijke topics voor de grafische sector. Meer dan de helft van de bedrijven heeft de afgelopen twee jaar geen nieuwe producten op de markt gebracht. Daarnaast valt op dat bij 19 procent van de ondernemers de export van grafische producten meer dan 20 procent van de omzet genereert. De gestegen energieprijzen vormen voor meer dan 30 procent (32 procent) van de ondernemers een probleem in de bedrijfsvoering. Er is behoefte aan ondersteuning van de overheid bij onder meer verlaging belastingdruk, aanpassing van het toeslagenstelsel zodat werken loont en minder regeldruk.  

Streven naar een valide monitor

De KVGO Barometer is dé onderzoeksmonitor over ontwikkelingen in de grafische sector. Ondernemers krijgen elk kwartaal in een oogopslag inzicht in de meest recente marktontwikkelingen en hoe hun bedrijf zich daarin situeert. Met deze tool kunnen zij met elkaar in gesprek gaan en leren van, met en door elkaar. In tijden waarin situaties sneller veranderen dan voorheen is het namelijk belangrijker dan ooit om op te trekken met de branche en collega’s en gezamenlijk te werken aan uitdagingen. Tegelijkertijd ondersteunt de output van de Barometer ook de lobby die het KVGO voert in politiek Den Haag, bij sociale partners en bij verschillende stakeholders. Acht procent van de achterban vulde de Barometer over het eerste kwartaal in. Het is een vertrekpunt om de Barometer samen met ondernemers verder op te tuigen zodat er voor de grafische sector een stevige, valide monitor ontstaat als basis.