Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

KVGO-café “Wat betekent CSRD voor jouw bedrijf?”

In de Europese CSRD richtlijn is vastgelegd dat ondernemers met een bepaalde bedrijfsgrootte of omzet, verplicht worden te rapporteren over de impact van hun activiteiten op mens en milieu. Beursgenoteerde ondernemingen zijn sinds 2024 al verplicht tot duurzaamheidsverslaglegging. Voor niet-beursgenoteerde grote ondernemingen geldt dat zij volgens de nieuwe richtlijn zullen moeten rapporteren over boekjaar 2025. Het beursgenoteerde MKB moet rapporteren vanaf boekjaar 2026.

Ketendata
Ook als je niet (direct) op Europees niveau hoeft te rapporteren over de impact van jouw activiteiten, kan het toch zijn dat je hiermee te maken krijgt. CSRD-plichtige bedrijven zullen in de keten immers data en informatie opvragen die zij moeten opnemen in hun rapportages. De uiteindelijke doelstelling is dat alle bedrijven zich steeds bewuster zijn en worden van de impact van hun keuzes.

KVGO helpt
De regelgeving is er. Daar kunnen wij als KVGO niets aan veranderen. Wel kunnen we ervoor zorgen dat die regels haalbaar en uitvoerbaar zijn voor jou als ondernemer. Zodat jij straks niet uren aan het rekenen of uitzoeken bent. En daar gaan we graag met je over in gesprek. Op donderdag 25 april organiseren we daarom voor de 50 grootste ledenbedrijven van het KVGO een bijeenkomst bij Geostick in Uithoorn. Tijdens deze bijeenkomst verzorgt de Social-Economische Raad (SER) een snelcursus CSRD. Tegelijkertijd gaan we met elkaar in gesprek over de impact van deze regelgeving op grafische bedrijven in Nederland.

We horen graag van jou welke ondersteuning jullie vanuit het KVGO verwachten en hoe we jullie hierin maximaal kunnen ontzorgen. Mede daarom is ook de Stichting Certificatie Grafimedia uitgenodigd. Zij zijn de certificeerder voor ClimateCalc: het enige rekenmodel ter wereld dat de CO₂ voetafdruk van de individuele drukorders kan berekenen vanuit een levenscyclusinvalshoek. Uiteraard is er tijdens deze bijeenkomst, die geleid wordt door KVGO-voorzitter Dick Naafs, ruim gelegenheid om op informele wijze te netwerken. Ook het KVGO-bestuur is voor deze bijeenkomst uitgenodigd.

Praktijkcasus uit jouw bedrijf?
Zijn jullie binnen jouw bedrijf al bezig voorbereidingen te treffen voor de CSRD? Of heb jij misschien al een materialiteitsanalyse uitgevoerd in jouw bedrijf? En wil je dit delen met jouw collega-ondernemers? Geef dan zeker een seintje. Die case zouden we namelijk kunnen inbrengen in de groep als praktijkvoorbeeld.

Programma:

  • 12.30u Ontvangst met broodjes
  • 13.00u Wat betekent de CSRD voor jou? Presentatie door de Sociaal-Economische Raad (SER)
  • 14.00u Impact van CSRD op grafische sector
  • 15.00u Rondleiding bij Geostick
  • 16.00u Netwerkborrel

Deelname aan deze bijeenkomst is gratis. Wel vragen we je om je in te schrijven door een mail te sturen aan evenementen@kvgo.nl. Mocht je een (duurzaamheids)collega willen meenemen dan kan dat zéker. Geef in je mail dan graag ook de voor- en achternaam en het emailadres van je collega aan.
Let op: naast een inhoudelijk deel, vinden we het ook interessant om een kijk in de keuken van een van onze lid-bedrijven aan te bieden. We zijn ditmaal te gast bij Geostick (Amsterdamseweg 26, 1422 AD Uithoorn / parkeren is ook mogelijk aan de Amsterdamseweg 25). Hierbij geldt dat de plaatsen zijn gelimiteerd tot maximaal 30 deelnemers.