Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

KVGO-directeur Fons Bakkes over MEV: ‘het gaat niet opeens aan alle kanten goed’

“Het Centraal Plan Bureau schetst een rooskleurig beeld van de economie maar, daar is in de grafimedia sector weinig van te bespeuren. Hier en daar zijn er misschien wel sectoren die het wat beter doen. Verpakkingsbedrijven bijvoorbeeld, maar dat is al een tijd zo. Het aantal faillissementen en reorganisaties is ook lager dan wat we in vorige jaren hebben gezien. Maar minder slecht nieuws betekent nog niet goed nieuws. Dat geldt voor de industrie, maar dat geldt zeker voor de grafische industrie.”

KVGO-directeur Fons Bakkes is verbaasd over het wel erg fraaie plaatje dat wordt geschetst in de Macro Economische Verkenning (MEV) die traditioneel wordt gepubliceerd op Prinsjesdag.

De economie groeit dit jaar met 3,3 procent en volgend jaar naar verwachting nog eens met 2,5 procent. De beste cijfers in tien jaar tijd en bovendien één van de beste in heel Europa. De werkloosheid daalt ook en komt met 4,3 procent zelfs ruim onder de vijf procent uit.

“Ik wil niet te negatief zijn, zo zit ik niet in elkaar, maar het moet wel enige handen en voeten hebben. Die voorspelde groei komt vrijwel geheel voor rekening van de zakelijke dienstverlening, voor de industriële productie is het beeld redelijk overtrokken.”

Stevige druk
“Wat onze grafimedia sector betreft kan ik al die mooie verhalen maar heel mondjesmaat terugvinden. Er is nog steeds sprake van overcapaciteit en van stevige druk op de prijzen. Bij een aantal productgroepen vertoont de vraag nog altijd een dalende lijn, denk aan dagbladen, tijdschriften.

Fons Bakkes

Met boeken lijkt het wat beter te gaan maar er zijn maar weinig drukkers die zich daarop toeleggen. Maar dat het echt prima gaat, alsof we sectorbreed op enig groeiscenario zouden zitten, zie ik op dit moment nog niet gebeuren. De koopkracht – een voor grafische bedrijven belangrijke factor – neemt ook maar minimaal toe.

Je merkt wel dat er hier en daar wat meer vraag is naar personeel.  Dat is misschien een goed teken. Maar je hoort ook dat het voor bedrijven moeilijk is om goede mensen te vinden. Dat geldt eigenlijk voor de hele industrie. Niet alleen in ons land maar ook elders. Jongeren kiezen voor de dienstensector en als industrie hebben we nog altijd een verkeerd imago. We proberen daar als KVGO en als bedrijfstak zeker wat aan te doen.”

Onderuit
“Het is belangrijk dat we ons beseffen dat, wat daarover op landelijk niveau ook georakeld wordt, de gang van zaken in onze grafimedia bedrijven de draagkracht van onze branche bepaalt. Niet die opgepoetste macro-economische cijfers.
En laten we ons vooral ook goed realiseren dat al die mooie economische voorspellingen voor volgend jaar zo weer onderuit gehaald kunnen worden. Je leest het in de MEV zelf.
Daar hebben ze het over neerwaartse risico’s als de onzekerheid over het beleid van de ECB en van de FED in de VS, Brexit, internationale problemen zoals rond Noord-Korea. We moeten echt niet denken dat het nu opeens aan alle kanten goed gaat, zeker niet in de grafische sector.”