Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

KVGO en MailDB in cassatie tegen het opt-in systeem (ja-sticker) in Amsterdam

Het KVGO heeft besloten cassatieberoep in te stellen tegen het ja-sticker arrest van het gerechtshof Amsterdam. MailDB (brancheorganisatie verspreiders) zal zich bij dit cassatieberoep aansluiten. Het gerechtshof Amsterdam oordeelde in het hoger beroep, dat de invoering van het opt-in systeem (ja-sticker) in Amsterdam juridisch toelaatbaar is. Beide brancheorganisaties zijn het om meerdere reden niet eens met de uitspraak en gaan daarom in cassatie.

Juridische argumenten

Na bestudering van het arrest door gespecialiseerde (cassatie)advocaten, zijn het KVGO en MailDB van mening dat het gerechtshof tot een onjuist oordeel is gekomen. Argumenten daarvoor zijn o.a. dat zowel het nationale recht als ook het Europese recht een legale invoering van het opt-in systeem door de gemeente Amsterdam, maar ook door andere gemeentes, in de weg staan.

Huis-aan-huisbladen

Niet alleen ongeadresseerde folders worden door gemeentes in de ban gedaan, maar ook huis-aan-huisbladen worden inmiddels in minimaal 5 gemeentes onder het regime van de ja-sticker gebracht. Dit betekent dat in die gemeentes straks in brievenbussen zonder sticker alleen nog maar huis-aan-huisbladen zónder reclame mogen worden bezorgd. Dat daarmee het verdienmodel en daarmee het voortbestaan van deze huis-aan-huisbladen in het geding komt, maakten die gemeentes niet uit; dat daarmee ook dat drukwerk en dus de grafimedia bedrijven in de problemen komen, wordt al helemaal niet meegewogen.

Een harde klap voor retail

Ook retailers luiden de noodklok. Zij geven in een brief aan de Tweede Kamer aan dat de vele regels ondernemen onmogelijk maken. Retailers geven daarbij aan, dat het opt-in systeem tot veel omzetschade leidt. Waar het opt-in-systeem voor folders ingevoerd wordt gaat reclame overigens naar huis-aan-huisbladen. Via dikkere of nieuwe huis-aan-huisbladen wordt de vermeende ‘milieuwinst’ ondergraven. Het is tegelijkertijd niet mogelijk of wenselijk om huis-aan-huisbladen onder het opt-in systeem te brengen zoals sommige gemeenten willen. Hiermee wordt namelijk een grote inbreuk gepleegd op de vrijheid van meningsuiting. Naast de juridische argumenten als hiervoor genoemd doet de vraag zich voor of het opt-in-systeem überhaupt effectief is en niet teveel partijen dupeert.

Principiële kwestie

Het KVGO vindt het kortgezegd een principiële kwestie, de belangen van de grafimedia industrie worden immers door het invoeren van opt-in systemen zwaar geschaad, gebaseerd op aantoonbaar onjuiste milieuclaims. Zowel de continuïteit van de grafimedia bedrijven (en daardoor de werkgelegenheid) wordt geschaad, als ook het imago van de gehele branche; alsof het werk van grafimedia bedrijven het milieu onevenredig belast. Papier is geen afval. Papier is goed recyclebaar, minder milieubelastend dan e-mail en het gebruik van papier draagt bovendien bij aan de groei van de Europese bossen doordat er meer bomen geplant dan gekapt worden.
MailDB is in aanvulling op het voorafgaande van mening dat het niet aan een individuele gemeente is om de ja/ja-sticker in te voeren. Het bestaande opt-out systeem (nee-sticker) werkt naar behoren, de handhaving is, in tegenstelling tot het opt-in systeem, goed georganiseerd via de Stichting Reclame Code. MailDB is van mening, dat gemeentes niet eenzijdig het werkende opt-out systeem kunnen aanpassen; dat dit onzorgvuldig is gebeurd; dat de invoering van een opt-in systeem de belangen van winkeliers en de branches schaadt en dat de invoering is gebaseerd op onjuiste en niet bewezen milieuclaims.