Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

KVGO en MailDB stellen Amsterdam aansprakelijk voor schade door JA/JA sticker

Het KVGO en MailDB (de vereniging van verspreiders ongeadresseerd reclamedrukwerk) roepen de gemeente Amsterdam op tot het terugdraaien van het besluit tot het invoeren van de JA/JA-sticker. En stellen de gemeente aansprakelijk voor alle schade die uit dat besluit voortvloeit.

In een brief aan de gemeente Amsterdam roepen de brancheorganisaties op om uiterlijk in de raadsvergadering van 14 september 2016 te besluiten het opt-insysteem niet door te zetten. “Als de gemeente hier geen gehoor aan geeft zijn rechtsmaatregelen niet uitgesloten. Er is sprake van onrechtmatig handelen door de gemeente en het voorstel is strijdig met diverse beginselen van behoorlijk bestuur.”

De branchepartijen stellen de gemeente aansprakelijk voor alle te lijden schade, bijvoorbeeld als gevolg van het uitblijven van druk- en verspreidorders in 2017. “Winkeliers zijn al bezig met het vaststellen en toewijzen van hun reclamebudgetten voor volgend jaar en moeten daarbij anticiperen op de zeer onduidelijke situatie die door toedoen van de gemeente is ontstaan.”

Ingrijpend
Het aangenomen voorstel tot het invoeren van het opt-insysteem is volgens de belangenorganisaties ingrijpend voor meerdere partijen. “De reclamebranche zelf verliest in Amsterdam een aanzienlijk aantal adressen waar ongeadresseerd reclamedrukwerk kan worden bezorgd. Ook voor de (lokale) detailhandel is het voorstel ingrijpend. Zij zijn voor hun omzet voor een aanzienlijk deel afhankelijk van ongeadresseerd reclamedrukwerk.

Verder heeft de gemeenteraad geen aandacht besteed aan de impact die dit voorstel heeft op de lokale werkgelegenheid. Het opt-insysteem heeft  grote gevolgen voor de betrokken partijen en leidt tot oneerlijke concurrentie. Ook stellen we vraagtekens bij de handhaafbaarheid van het JA/JA sticker systeem, dat afwijkt van de huidige regeling en daardoor praktisch onuitvoerbaar wordt.”

Niet betrokken
Verder is het onbegrijpelijk dat zij niet eerder bij de besluitvorming zijn betrokken. “Niet alleen heeft de gemeenteraad van Amsterdam geen overleg gevoerd met de betrokken partijen, ook is er geen afdoende onderzoek gedaan naar de gevolgen die het opt-insysteem met zich meebrengt”, aldus de brancheorganisaties.