Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

KVGO: “Finlinx/ING moet zich aan de betaaltermijnen houden bij faillissement Paperlinx”

Het KVGO is benaderd door verontruste leden die twee brieven van ING Belgium ontvingen naar aanleiding van de overdracht van de vorderingen van Paperlinx aan Finlinx. Zoals bekend is Paperlinx onlangs failliet verklaard. Het KVGO heeft juridisch advies ingewonnen en informeert leden over de acties die zij kunnen ondernemen.

De vorderingen van Paperlinx zijn overgedragen aan Finlinx. De juridische adviseurs van het KVGO benadrukken dat dit een naar Nederlands recht legitieme constructie is. Leden dienen openstaande facturen niet aan Paperlinx te betalen, maar alleen aan Finlinx.

Niet dwingen
Maar, hierbij worden wel de volgende kanttekeningen gemaakt. “Door de overdracht van de vordering door Paperlinx aan Finlinx mag op geen enkele wijze inbreuk op uw rechten worden gemaakt. Alle gemaakte afspraken / bestaande verweermiddelen die u jegens Paperlinx had, behoudt u ook jegens Finlinx. Finlinx kan u dus niet dwingen akkoord te gaan met andere afspraken. Voor u verandert er derhalve juridisch nagenoeg niets, behalve dat de naam van de eisende partij wijzigt.”

Voorbeeldbrief
In een juridisch document (zie onder ‘Docs’) werken de adviseurs dit verder gedetailleerd uit. Ook is er een voorbeeldbrief te vinden, waarin bezwaar gemaakt wordt tegen het direct opeisbaar zijn van openstaande bedragen, anders dan eerder overeengekomen betalingstermijnen.

Zelf actie ondernemen
KVGO-voorzitter Cees Verweij heeft contact gehad met ING en de kwestie daar aangekaart. Dit omdat er sprake is van een belang dat veel KVGO-leden aangaat.

“Eén en ander neemt niet weg dat wij dringend adviseren om ook zelf actie jegens Finlinx/ING te ondernemen middels voornoemde conceptbrief aangezien de onderneming op individuele basis is aangeschreven.”