Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

KVGO Jaarverslag 2014 ‘Toegevoegde Waarde’ gepresenteerd aan Ledenraad

KVGO-voorzitter Cees Verweij overhandigde tijdens de Ledenraad op 20 mei in Scherpenzeel aan een aantal ondernemers het Jaarverslag 2014 van het KVGO ‘Toegevoegde Waarde’.

Het KVGO gaf het Jaarverslag over 2014 de titel ‘Toegevoegde Waarde’ mee. Een vertrouwd begrip voor economen, maar in dit Jaarverslag trekt de vereniging het begrip ‘Toegevoegde Waarde’ breder dan de puur economische definitie.

Het rendement op het lidmaatschap van het KVGO valt in meerdere termen te duiden: solidariteit, gevoel voor historie, of – de zakelijke benadering – opbrengst, waarbij de kosten tegen de baten worden afgewogen. Net zoals KVGO-leden dagelijks volop actief zijn de toegevoegde waarde voor hun klanten te vergroten, doet het KVGO dat voor de leden.jv_omslag

Activiteiten op een rij
De hamvraag die leden daarbij stellen is: waarom zou ik eigenlijk lid moeten zijn of moeten blijven van het KVGO? “Een goede vraag”, zei KVGO-voorzitter Cees Verweij. “Als ik dan zeg: kijk naar de toegevoegde waarde van het lidmaatschap, volgt vaak een tweede goede vraag: waaruit blijkt die TW? Om daarop nu eens een uitgebreid antwoord op te geven, zetten we alle activiteiten die we in 2014 ondernamen op een rij. Dat we daarvoor niet minder dan 132 pagina’s nodig hebben, zegt al voldoende.”

Werkzame personen
Een niet nieuw, maar wel opmerkelijke cijfer is dat van het aantal werkzame personen in onze branche. In 2006 waren dat er een dikke 35.600. In 2014 werkten bij KVGO-lid bedrijven ruim 18.000 medewerkers; met andere woorden in acht jaar tijd bijna een halvering. Dat is altijd nog een dekkingsgraad van ruim 77 procent van het totaal aantal werknemers in de branche. In datzelfde 2006 telde onze vereniging 2.143 leden. Afgelopen jaar waren dat er nog 1.112. Ziehier de transitie die onze bedrijfstak doormaakt.

In balans
In die krimpende markt weet het bestuur van het KVGO de inkomsten en uitgaven in balans te houden. De contributie-inkomsten lagen met 2,782 miljoen euro iets boven de begrootte 2,770 miljoen. Aan de batenkant noteerde het KVGO in 2014 ruim 3,6 miljoen euro. De uitgaven liepen op tot bijna 3,5 miljoen euro. Na het aanzuiveren van de algemene reserve resteert over 2014 een positief saldo van ruim 38.000 euro.

Aan het woord
In het Jaarverslag komen acht ondernemers aan het woord met hun mening over die toegevoegde waarde van het KVGO.

Cees Verweij: “Hun statements zijn in het verslag het lezen meer dan de moeite waard. Ik vind het dan ook leuk om hen een exemplaar te mogen overhandigen.”©NFP-150242-077

Willem Jan Hassink, Anton de Groot, Arend Hartlief, Henk Koppelaar en Boy Opmeer ontvingen uit handen van de voorzitter een exemplaar. Pieter van der Geer, Bouke Hoekstra en Arie Lenoir waren verhinderd.

Werk in uitvoering
“De activiteiten van en voor onze vereniging zijn altijd ‘werk in uitvoering’. Beschouw dit Jaarverslag dan ook als een momentopname. Als het vastleggen van gebeurtenissen die weliswaar snel voorbij schieten, maar slechts één doel voor ogen hebben: de volgende stappen zetten op de weg naar een gezonde grafimediabranche waarin het goed ondernemen is. Daarvan getuigt dit verslag.”

Het KVGO Jaarverslag 2014 ‘Toegevoegde waarde’ telt 132 pagina’s en is naar alle leden verzonden.