Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

KVGO Jaarverslag 2015 verschenen ‘Elk medium zijn moment’

Op 25 mei verscheen officieel het Jaarverslag 2015 van het KVGO. ‘Elk medium zijn moment’ legt de belangrijkste gebeurtenissen van de vereniging op papier en digitaal vast.

De cijfers achterin het verslag spreken boekdelen. Telde de vereniging in 2006 nog 2.143 leden, eind 2015 is dat aantal gedaald tot 999. Voor de financiën van het KVGO heeft dit uiteraard grote gevolgen. De contributie in 2006 liep op tot ruim 4,7 miljoen euro. In 2015 is dat bedrag gedaald tot dik 2,4 miljoen.
omslag voorstel-2_cover alleenIn vorm, typografie en aanpak probeert het Jaarverslag een visuele barometer te zijn. Na jaren van soberheid kantelt het beeld enigszins in 2015. Niet dat de wereld er veiliger op is geworden. Maar dicht bij huis verminderde in de bedrijfstak het aantal faillissementen. Het ging minder slecht. “De vrije val is gestopt. De parachute is open”, zegt KVGO-directeur Fons Bakkes. “Dit betekent wel dat je nog altijd naar beneden gaat.”

Rode draad
Wie dit verslag doorbladert, constateert onmiddellijk de rode draad die door 2015 slingert: de intense en veelvuldige pogingen om te komen tot een nieuwe Grafimedia cao. In december keurde de Ledenraad het eind november overeengekomen principeakkoord goed.

Sinds 2014 is er een ander veld waar het KVGO zich danig roert. In die dagen drong het besef door dat drukwerk – of voor wie wil: print – wel erg ver in de verdediging werd gedrukt door digitale media. Het KVGO riep de langlopende campagne Print Pakt in het leven om een tegengeluid te laten horen. Niet door zich af te zetten tegen het leger smart phones, tablets of allerlei andere vormen van digitale communicatie, maar door te onderstrepen dat juist de inzet van meerdere kanalen – waaronder uiteraard print – zoden aan de dijk zet.

Brug
Sindsdien lijkt het tij wat te keren. Het zou te aanmatigend zijn om te veronderstellen dat Print Pakt hierbij een doorslaggevende rol speelt, maar alle beetjes helpen wel. Uitzonderingen van de achterlopers daargelaten, realiseren uitgevers, marketeers en ontwerpers zich steeds beter dat in de digitale wervelwind die door alle devices giert, print voor een rustmoment kan zorgen.

KVGO presentatie3

Met qr-codes en Layar slaat de redactie een brug tussen papier en het web. Zo komen zeven ondernemers met korte quotes in het Jaarverslag aan het woord, waarbij hun hele verhaal op printpakt.nl is te lezen. ‘Elk medium zijn moment’. Dan weer digitaal, dan weer papier en – steeds vaker – beide.

‘Elk medium zijn moment’ is verzonden naar alle KVGO-leden. De uitgave telt 136 pagina’s.