Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

KVGO Jaarverslag 2016 ‘Alles in beweging’ verschenen

Tijdens de Ledenraad op 17 mei in Soest werd het Jaarverslag 2016 ‘Alles in beweging’ ten doop gehouden. Terugkeer van optimisme, van positivisme, schrijft Cees Verweij, voorzitter van het KVGO in dit jaarverslag. Directeur Fons Bakkes: ‘de lol is terug, de klamme deken weg’.

Zoals de laatste jaren gebruikelijk probeert de redactie in inhoud en vorm het KVGO-Jaarverslag de thermometer te laten zijn van de grafische bedrijfstak in Nederland. Via het sobere 2009 en het sombere 2012 kwamen we in het zakelijke 2014 terecht, met nog altijd weinig kleur en nul illustraties. Dat beeld kantelt enigszins in 2015 met wat meer vrolijkheid om in 2016 uit te komen. Zoveel is duidelijk: de economische crisis die diepe sporen door de branche trok ligt achter ons.

Investeren
De structurele veranderingen binnen en buiten de branche gaan ondertussen in hoog tempo verder. Digitale media zetten hun opmars onverminderd voort. Maar lang niet alle drukwerk is te vervangen door enen en nullen. Verpakkingen scoren bovengemiddeld goed, gedrukte of geprinte direct-mail kan voortdurend op een hoge respons rekenen. En dankzij de komst van president Donald Trump zien zelfs kranten in de Verenigde Staten hun oplages stijgen.

Er is meer bereidheid tot en mogelijkheid om te investeren. Automatiseringsprojecten die jarenlang op een laag pitje stonden komen weer tot leven. Nieuwbouwprojecten staan op stapel. Zelfs oude persen maken plaats voor nieuwe. Dat alles laat onverlet dat er genoeg bedrijven zijn die als gevolg van de permante druk op de prijzen met moeite het hoofd boven water houden. Ook aan de uitstoot van arbeid komt voorlopig geen einde.

Thermometer
De plussen en minnen van 2016 zijn in dit Jaarverslag te vinden in een aantrekkelijke vorm. Sinds jaar en dag probeert deze uitgave meer te bieden dan een opsomming van de feiten en cijfers uit het recente verleden. Dit in de overtuiging dat er altijd meer nodig is dan een koele opsomming van data om een jaar vast te leggen op papier. De tientallen activiteiten van de vereniging bijvoorbeeld verdienen het om in de boeken te komen, net zoals de inspanningen van Ledenraad en bestuur bij hun zoektocht naar een gezondere grafimediabranche.

KVGO-leden ontvingen het Jaarverslag per post.