21 april 2016 | Amstelveen

KVGO: keuze Amsterdam voor Ja/Ja sticker gebaseerd op emotie en niet op ratio

De Amsterdamse gemeenteraad heeft het initiatiefvoorstel van de Partij voor de Dieren voor het invoeren van een Ja/Ja sticker voor reclamedrukwerk in 2017 aangenomen. Het KVGO betreurt dit en kijkt samen met andere brancheorganisaties naar mogelijkheden voor juridische stappen tegen dit besluit.

Het KVGO heeft er alles aan gedaan om met steekhoudende argumenten de Amsterdamse gemeenteraad te overtuigen dat het initiatiefvoorstel van de Partij voor de Dieren op oneigenlijke gronden en onjuiste argumentatie tot stand is gekomen. Bovendien hebben de diverse brancheorganisaties de afgelopen tijd aangetoond dat dit nieuwe beleid onvoldoende doordacht is en rammelt qua uitvoering en naleving.

Ook zet de hoofdstad een goed werkend recycling systeem (Papiervezelconvenant) overboord. Verder stuurt Amsterdam aan op aantoonbare economische en maatschappelijke schade. Het besluit is gebaseerd op (onderbuik) gevoel en niet op verstand.

De voorstellen zullen flinke negatieve gevolgen hebben voor de werkgelegenheid in de detailhandel, de distributie en de grafische industrie. Alternatieven voor de detailhandel in de vorm van digitale communicatie zijn lang niet altijd voor iedereen toegankelijk en bewezen minder effectief. Ze zijn bovendien, anders dan wel wordt aangenomen, zeker niet vrij van CO2-uitstoot.

De effecten van het Ja/Ja-sticker-plan zijn niet te overzien, terwijl zowel de folder als de bestaande brievenbusstickers bewezen effectief zijn.

Ook interessant...

13 augustus 2015

Mutsaerts | KVGO Pakketpolis

12 december 2016 | Amstelveen

KVGO en MailDB dagen gemeente Amsterdam voor rechter om JA|JA-sticker

11 maart 2016 | Amstelveen

KVGO protesteert tegen lokale ban op ongeadresseerd huis-aan-huisdrukwerk

22 mei 2015 | Scherpenzeel

KVGO Jaarverslag 2014 ‘Toegevoegde Waarde’ gepresenteerd aan Ledenraad