Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

KVGO-leden: het gaat zo-zo, tijd nodig voor herstel

Nu de corona-stofwolken langzaam neerdalen, vond KVGO het tijd om weer eens te polsen bij de leden hoe het met ze gaat. Uit de antwoorden op de zesde enquête komt een gemengd beeld naar voren. Algemene lijn is dat de steunmaatregelen nodig waren.

De enquête is verstuurd naar alle leden van het KVGO. Meedoen was mogelijk tussen 28 september en 12 oktober 2021. 12% van de bedrijven vulde de vragenlijst in.

Steunmaatregelen

De overheid riep voor bedrijven verschillende steunmaatregelen in het leven. Dat grafische bedrijven deze hebben aangevraagd, was al bekend. Ook uit deze enquête blijkt dat weer. De percentages in onderstaande grafiek staan voor het gedeelte van de respondenten dat gebruik heeft gemaakt van de desbetreffende steunmaatregel.

Definitieve berekening NOW 1

Voor NOW 1 moet uiterlijk 31 oktober 2021 de eindberekening worden ingediend. Van de aanvragers van deze steunmaatregel verwacht 60% te moeten terugbetalen. Ongeveer 14% hoeft niet terug te betalen maar krijgt er ook niets bij en bij ruim een kwart ging het slechter dan verwacht want deze groep krijgt méér geld dan van tevoren was aangevraagd. Er waren onder de respondenten geen bedrijven die nog niet wisten hoe de definitieve berekening zou uitpakken.

Definitieve berekening NOW 2 en/of later

Voor de tweede periode van de NOW hoeft de definitieve eindberekening nog niet te worden aangevraagd. Respondenten konden op deze vraag dan ook niet anders dan een verwachting uitspreken. Niettemin zijn de uitkomsten enigszins vergelijkbaar met de uitkomsten van de vraag naar de definitieve berekening van NOW 1: meer dan de helft verwacht te moeten terugbetalen en ruim een kwart verwacht juist meer geld te zullen gaan ontvangen.

Omzet

Gevraagd naar de omzet ten opzichte van een jaar geleden, geeft bijna 50% aan dat de omzet hoger is en iets meer dan 30% geeft aan dat de omzet gelijk is. Helaas geldt dit niet voor 21% van de respondenten: bij die bedrijven is de omzet juist lager.

De verwachtingen voor wat betreft de omzet in de rest van 2021, ten opzichte van de huidige omzet, zijn niet gunstig: twee derde verwacht op de korte termijn geen groei in omzet.

Van belang is ook het rendement. De rendementsontwikkeling blijkt in ruim een kwart van de bedrijven,27%, niet gelijk op te gaan met de ontwikkeling van de omzet. Bij de toelichting op deze vraag worden de gestegen grondstofprijzen, zoals voor papier, genoemd.

Tijd voor herstel is nodig

Uit de antwoorden op de vraag hoe het met het bedrijf gaat ten opzichte van de periode vóór de coronacrisis blijkt dat het ‘zo-zo’ gaat. Er is dus tijd nodig om te herstellen en te versterken.