Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

KVGO Ledenraad akkoord met begroting 2018 en benoemt cao-delegatie

Op woensdag 15 november hield het KVGO de Ledenraad in een inspirerende omgeving. De circa honderd aanwezigen in het Canon Experience Center in Venlo luisterden naar voorzitter Cees Verweij, penningmeester Henk van Esch, Richard van den Berg, Henk van Houtum (VNP), Eric de Goeijen (Océ) en Fons Bakkes. De KVGO-directeur verwelkomde de nieuwe Ledenraadsleden hartelijk.

Presentatrice Tyche van Bommel opende haar interview met Cees Verweij door te informeren naar de komende cao-onderhandelingen.

“Onze cao loopt tot 1 april 2018. Achter de schermen zijn we al volop bezig met het voorbereiden van de onderhandelingen. Vanuit Den Haag komen er geluiden dat er ruimte is voor aanmerkelijke loonsverhogingen. Iedereen pikt die drie procent van Hans de Boer eruit, maar hij zei er wel iets bij. ‘Er zijn altijd bedrijfstakken en bedrijven waar het slecht en minder goed gaat. Daar moet je dat niet doen’. Ik reken onze bedrijfstak tot de categorie die het moeilijk heeft en daarmee zeg ik met De Boer: niet doen.”

Verweij beoordeelde de plannen van Rutte III wisselend, maar is positief over de passage waarin het kabinet een opening biedt om niet ‘all digital’ te gaan bij de communicatie met de burgers.

Hij ging dieper in op de activiteiten van Intergraf, en was enthousiast over de tweede editie van Print Pakt Live tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven. Hij maakt zich zorgen over de instroom van jonge vakmensen in de grafische industrie. “Dat was al lastig en zal nog veel lastiger worden. Een knelpunt van jewelste.”

Verweij meldde verder dat er intensief werk gemaakt wordt van de plannen om free-riders en niet-leden aan het KVGO te verbinden.

Begroting akkoord
Penningmeester Henk van Esch lichtte de cijfers toe onder de begroting. Voor 2018 wordt nog een kleine daling van de personeelsomvang binnen de ledenbedrijven verwacht. Een bescheiden aanwas van leden en het aanpassen van het contributieniveau met 1,75 procent resulteert voor 2018 in een nagenoeg even hoge contributiesom als begroot in 2017 en ligt 5 procent lager dan werkelijk gefactureerd is in 2017.

De Ledenraad ging akkoord met de voorgestelde begroting en de hoogte van de contributie. Volgens Van Esch staat het KVGO er op korte termijn financieel gezond voor.

“Voor 2019 en 2020 is de verwachting dat de personeelsomvang bij ledenbedrijven per saldo 4 procent per jaar gaat afnemen. Deze afname is aanmerkelijk minder dan de afgelopen jaren. Op de middellange termijn zullen we de organisatie moeten verbreden. Binnen het bestuur wordt al volop nagedacht hoe dit inhoud en vorm moet krijgen.”

Cao-delegatie
De Ledenraad benoemde op voordracht van het bestuur de delegatie die de komende cao-onderhandelingen tot een goed einde moet brengen. Naast voorzitter Richard van den Berg maken Henk Harkema, André Marcelis, Reinie Kuperus en Dorothy van Schaijk deel uit van het team.

Nieuw is de vorming van een breed samengestelde cao-klankbordgroep die de delegatie gaat ondersteunen. Deze groep telt elf leden.

Henk van HoutumDe voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Papierfabrieken (VNP), Henk van Houtum benadrukte het circulaire karakter van de papierindustrie en onderstreepte de inspanningen om het energieverbruik van de bedrijven drastisch terug te brengen.

“Papier en karton zijn niet weg te denken uit ons dagelijks leven. Van prachtig ingepakte cadeaus tot wc-papier, van verhuisdozen tot memoblokjes, geld en het pak hagelslag op de ontbijttafel. Papier en karton zijn overal. Papier en karton worden gemaakt van hout en oudpapier. Het zijn recyclebare natuurproducten. Dé grondstoffen voor een circulaire economie.”

Experience center
Vicepresident marketing Eric de Goeijen van Océ nam de Ledenraad mee op zijn wereldomspannende zoektocht naar disruptieve technieken. De printmarkt zit volgens De Goeijen midden in het proces waarbij print nog meer kleur zal kennen, nog verder gepersonaliseerd zal zijn en de levertijden nog extreem veel korter zullen worden. Océ – onder de vleugels van Canon – heeft dankzij de investeringen in onderzoek en ontwikkeling de technieken en machines in huis om die veranderingen bij grafische bedrijven waar te maken.

Na afloop trokken de aanwezigen in vier groepen langs printers van Océ. Te zien waren onder andere de innovatieve UVgel-techniek en iQuarius. Daarnaast was er vooral aandacht voor de toepassingen van deze technieken bij uiteenlopende producten.

De volgende Ledenraad van het KVGO staat op 16 mei 2018 op het programma.