Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

KVGO Ledenraad met Cees Verweij, pensioen en aanloop naar nieuwe arbeidsvoorwaarden

In een bijna tropisch, zonovergoten Soest bezochten circa 75 leden en geïnteresseerden op 17 mei de Ledenraad van het KVGO. Voorzitter Cees Verweij werd geïnterviewd door Tyche van Bommel, de financiële verantwoording over 2016 kwam voor rekening van penningmeester Henk van Esch. Daan Heijting, directeur PGB Pensioendiensten en Jack de Vries waren de gastsprekers.

Na een korte gefilmde impressie van de verhuizing van het bureau op 1 april van de Startbaan in Amstelveen naar de Boeing Avenue te Schiphol Rijk, gaf KVGO-voorzitter Cees Verweij antwoord op tientallen vragen van interviewster Tyche van Bommel.

Verweij is enthousiast over de nieuwe locatie in Schiphol-Rijk. “De verhuizing brengt energie en een nieuwe start’.

Deze inhoud is beschikbaar na acceptatie van de cookies.Bekijk op Youtube

Opened in een nieuw venster
Verweij stond uitgebreid stil bij de stelling dat het KVGO op een doodlopend spoor zou zitten. Het slinkend aantal leden, krantendrukkers die opgezegd hebben, online drukkers die geen lid worden, Kartoflex, samenwerken met andere organisaties – op alle punten ging Verweij in.

Zijn belangrijkste conclusie: “De weg wordt smaller. Dat is iets anders dan ‘doodlopend’.” Dankzij de Grafimedia cao en initiatieven zoals ‘Meerwaarde in Beeld’, Print Pakt en de lobbyactiviteiten ziet Verweij zelfs mogelijkheden tot groei.

Daarnaast ging de voorzitter in op ‘Next Level’, de florerende economie, betalingsproblemen en de rol van banken bij investeringen, de Brexit, Intergraf en de verkiezingen in het najaar van Ledenraad en bestuur. Bovendien hield hij samen met Tyche van Bommel het sprankelende KVGO Jaarverslag over 2016 ‘Alles in beweging’ ten doop. ”Een visitekaartje voor de industrie.”

Premies
Na een moment van stilte ter nagedachtenis aan F.W.M. Hansman en Lid van Verdienste Paul Volkers ging het huishoudelijk deel van de Ledenraad van start.

Specialist Maarten Jansen ging kort in op de stand van zaken rond WIA en verzuim. Voorop staat de inzetbaarheid van de medewerkers, het voorkomen van uitval en niet het verzekeringsproduct. Er is behoefte aan inzicht van de samenstelling van de premie. “Premies moeten voorspelbaar zijn.”

In samenwerking met Mercer wordt er gewerkt aan een ‘tool’ die de behoefte aan een verzekering door het grotere, individuele bedrijf in kaart brengt. Jansen kondigde een pilot aan – de ‘Goedgeregeld check’ – die aansluit bij wettelijke regelgeving en kan bijdragen aan preventie.

Financiën op orde
Henk van Esch kon de door de accountant goedgekeurde conceptjaarrekening overleggen. Hij bracht de missie van het KVGO nog eens in herinnering: ‘Naar een gezonde grafimediabranche’.

“Onze dekkingsgraad is nu ongeveer 65 procent, we streven naar 75 procent. Solidariteit, daar gaat het om. Ondanks alles staat er nog een KVGO dat het goed doet, de kwaliteit heeft weten te behouden. In 2012 werd verlies geleden. Er is ingrijpend gereorganiseerd waarna vanaf 2013 het exploitatiesaldo min of meer een horizontale lijn vertoont. Een knappe prestatie.”

De rekening over 2016 werd goedgekeurd en het bestuur decharge verleend.

Arbeidsvoorwaarden vragen aandacht
Richard van den Berg gaf een voorproefje van het arbeidsvoorwaardenoverleg waar de eerste contouren zich al weer voor aftekenen. In april 2018 loopt de Grafimedia cao af.

Komt er een nieuw sociaal akkoord? Treedt er een verharding op in de houding van de bonden. “Er is veel energie gestopt in een regeling voor de Wet werk en zekerheid. Afwachten wat het gaat worden. Ook over pensioenen wordt veel vergaderd. Het derde jaar WW is een ramp voor onze bedrijfstak.”

Om alle vragen te beantwoorden vindt Van den Berg een inhoudelijk stevige onderhandelingsdelegatie nodig. Ook zou hij graag een goede klankbordgroep zien ontstaan die kritisch met de onderhandelingsdelegatie meedenkt.

Bovendien zette Van den Berg de afspraken zoals die vastliggen bij de Kartoflex cao en de Grafimedia cao gedetailleerd tegenover elkaar. Zijn belangrijkste conclusie: er zijn weinig echte verschillen. De kostenstructuur is goed vergelijkbaar, maar de Grafimedia cao biedt veel meer mogelijkheden voor flexibiliteit en maatwerk.

Verkiezingen op komst
Louwe Dijkema, voorzitter van de reglementencommissie was persoonlijk niet aanwezig, maar riep in een gefilmd interview zittende Ledenraadsleden en anderen op zich verkiesbaar te stellen voor de Ledenraad. “Samenwerken in vertrouwen.”

Deze inhoud is beschikbaar na acceptatie van de cookies.Bekijk op Youtube

Opened in een nieuw venster
De reglementencommissie werd benoemd tot verkiezingscommissie.

Bijpraten over pensioen
Daan Heijting, algemeen directeur PGB Pensioendiensten wist dat er in 1999 nog circa duizend pensioenfondsen bestonden, nu zijn er minder dan driehonderd. Op het gebied van professionaliteit is sinds 2013 op vele terreinen vooruitgang geboekt. Het belegd vermogen bedroeg eind vorig jaar 24 miljard euro. Er zijn nu circa 314.000 deelnemers, inclusief de ‘slapers’ bij PGB Pensioenfonds aangesloten. Een derde van deze mensen behoort tot de grafimediabranche.

Voor het einde van het jaar komt er een nieuw werkgeversportaal, met meer zelf-servicemogelijkheden voor de deelnemers en voor werkgevers met veel meer ‘inkijkmogelijkheden’. Het nieuwe kabinet zal naar verwachting van Heijting knopen moeten gaan doorhakken over de toekomst van het pensioenstelsel.

Afscheid
KVGO-medewerker Henk Griffioen nam voor de afloop van zijn laatste Ledenraad op een informele manier afscheid. Op 16 juni bereikt hij de AOW-gerechtigde leeftijd en eindigt zijn dienstverband bij het KVGO.

Cees Verweij bedankte Henk voor zijn jarenlange inzet. “Denk aan de Duurzaamheidskringen, de districten, de organisatie van de Ledenraad, de Kalenderwedstrijd, de nieuwbouw in Amstelveen en de verhuizing naar Schiphol-Rijk. Henk was en is een van de hoekstenen van het KVGO. ”

Als cadeau ontving Henk een donatie voor de Stichting MS Research. De Ledenraad bedankte Henk voor zijn energie, inzet en werk met een staande ovatie.

Jack de Vries
Na de pauze was het beurt aan Jack de Vries, destijds adviseur van Jan Peter Balkenende en staatssecretaris van Defensie. De Vries zet zich vandaag de dag onder andere in om de vermaledijde wet Werk en Zekerheid in Den Haag in om een  voor het KVGO goede zin  om te buigen.

Ook ging hij – adrem en bevlogen – in op de Haagse actualiteit. Na het mislukken van de eerste formatiepoging is er in Den Haag sprake van een impasse bij de formatie. De Vries denkt dat nu het initiatief niet langer bij de koning ligt, maar bij de kamer zelf, dit bij de formatie een belangrijke rol speelt.

De Vries gaf daarbij een inkijkje in de lobby-keuken. Besluiten worden genomen op basis van de ‘onderstroom’ in de samenleving. Met ophef en afwijkende meningen kun je scoren in de media: #ophef. Twitter gaat al dan niet los, waarna kranten het oppikken. “Ja-Ja-sticker op de brievenbus scheelt 6.000 bomen.” Dat komt binnen.

“Gebruik dat middel zelf. Kranten en tijdschriften worden in het Oostblok gedrukt. Daar hoort #ophef bij. De juiste boodschap op het juiste moment bij de juiste doelgroep. Dat geldt ook voor het KVGO.”