Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

KVGO Ledenraad stemt in met eindbod Grafimedia cao

Tijdens de ledenraadpleging over de nieuwe Grafimedia cao stemde de meerderheid van de stemgerechtigden in met het eindbod van werkgevers. Aangezien eerder al de vakbondsleden akkoord zijn gegaan, is nu definitief bepaald op welke punten de Grafimedia cao wordt aangepast.

Vervolgstappen

De cao-tekst wordt aangepast naar aanleiding van de bepalingen uit het eindbod. Als dit gereed is, wordt de cao aangemeld bij het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid en vervolgens dienen we een AVV-verzoek in waarmee de cao ook van toepassing wordt verklaard op grafische bedrijven die niet zijn aangesloten bij het KVGO.

Tevens wordt de RVU-regeling voor de Grafimediabranche uitgewerkt. Dat doet het KVGO samen met de vakbonden. Als dat gereed is, vindt een informatieve ledenbijeenkomst plaats.

Uiteraard publiceren we de cao-tekst in een boekje (gratis voor KVGO-leden) en passen we binnenkort de website grafimediacao.nl en de KVGO Personeelswijzer aan.

Vragen?

Neem dan contact op met Kirsten Linders of Aukje van het Nederend, via 020-5435678 of info@kvgo.nl.