Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

KVGO-Ledenraad achter cao-onderhandelingsdelegatie

De Ledenraad van het KVGO staat achter het beleid dat de werkgeversdelegatie tot nu toe heeft gevoerd bij de onderhandelingen over een nieuwe cao.

Dat bleek tijdens de druk bezochte besloten extra Ledenraadsvergadering vanmiddag in De Soesterduinen in Soest waar Frans Beun benoemd werd als lid van de onderhandelingsdelegatie.

Frans Beun is geen onbekende voor het KVGO. Hij is jarenlang werkzaam geweest in de Grafimediabranche en nauw betrokken geweest bij de pensioen- en bedrijfstakfondsen. Verder heeft hij ruime ervaring als lid en vicevoorzitter van de cao-onderhandelingsdelegatie. Thans is hij voor het KVGO actief als voorzitter van de Werkgroep Arbeid en Gezondheid in de Grafimediabranche (de WAGG).

Stand van zaken
De aanwezigen werden tijdens een besloten vergadering uitgebreid geïnformeerd door Frans Beun over de gang van zaken, de door het KVGO en ZSO bij het cao-overleg ingebrachte voorstellen en de reacties en houding van de vakbonden. Dat leidde tot een levendige discussie met veel vragen, waarbij bleek dat de Ledenraad zich volledig kan vinden in de door de delegatie gezette stappen.

Frans Beun benadrukte dat het jammer is dat de vakbonden de kans laten liggen met het door de werkgevers gedane bod. Daarmee lijkt het afsluiten van een cao-akkoord op afzienbare termijn lastig. Met het laatste bod zijn de werkgevers tot het uiterste gegaan van wat verantwoord is. In de sector is sprake van enorme overcapaciteit, stijgende productiekosten en een in 2018 verwachte omzetdaling van 3 procent (3,5 procent in 2019).

De aanwezige KVGO-leden staan in dat kader ook achter hun onderhandelingsdelegatie. Ook de latere brief aan de bonden waarin het KVGO de bonden nogmaals wees op de moeilijke economische situatie in de branche kreeg instemming.

Nieuwe Ledenraadsleden
Tijdens de bijeenkomst van de Ledenraad in Soestduinen werden er ook twee nieuwe leden benoemd. De printbedrijven van de Roto Smeets Group die vallen onder de internationale Circle Media Group zijn op voordracht van het segment groot benoemd tot lid van de Ledenraad. Ronald van Rossum vertegenwoordigt deze onderneming. Namens Idemia neemt Ann Seliaerts zitting in de Ledenraad.