Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Agenda KVGO Ledenvergadering 21 mei ‘Wisseling van de wacht’ gepubliceerd

De KVGO-bijeenkomst vindt op 21 mei plaats bij Claus Park Collection in Hoofddorp. Het is de laatste ledenvergadering onder het voorzitterschap van Cees Verweij. Na afloop is er zijn afscheidsreceptie.

Om 11.45 uur starten Ledenraads- en bestuursleden met het vooroverleg plus lunch. Om 13.00 uur opent Cees Verweij de ledenvergadering met een bespiegeling van de actualiteiten.

Op de agenda onder andere:
▪ de conceptjaarrekening 2018;
▪ de actualisatie algemene leveringsvoorwaarden en;
▪ de wisseling van de wacht waarin Cees Verweij de spreekwoordelijke voorzittershamer zal overdragen aan Dick Naafs.

Afscheidsreceptie
Van 16.00 tot 18.00 uur is de afscheidsreceptie van Cees Verweij waarbij op informele wijze wordt teruggeblikt op bijna 10 jaar KVGO-voorzitterschap.

Locatie
De KVGO-bijeenkomst vindt plaats bij Claus Park Collection, Bosweg 19, 2131 LX, Hoofddorp. Parkeren geen probleem.