Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

KVGO LIVE! een groot succes

Voor de najaars-AV van dit jaar heeft KVGO een nieuw tintje gegeven. Een korte inhoudelijke maar ontspannen AV gevolgd door een interessante sessie van afwisselende sprekers, Bert Jansen (Dommerholt advocaten), Edwin den Boer (BDO Nederland) en Edwin Vlems (Inbound Marketingadviseur) onder de magische leiding van George Parker (Illusionist, spreker, schrijver, …).

De 45-minuten durende Algemene Vergadering leverde een statutenwijziging op, waardoor de organisatie van het KVGO flexibeler kan worden in structuur en inrichting, de benoeming van de onderhandelcommissie en de nieuwe begroting 2020.

Na een korte break en een introductie van Dick Naafs trapte George Parker gelijk goed af door de zaal keer op keer te verwonderen en misleiden. Penningmeester Edwin Iwema zag vlak voor zijn ogen zijn eigen 5 euro-biljet veranderen in een biljet van 10-euro. Mocht hij deze truc onder de knie krijgen, kan de contributie mogelijk in 2021 omlaag.

Verbluffend goed werden de sprekers met elkaar verweven waardoor de inhoud goed tot zijn recht kwam. Op het oog mogelijk wat zware onderwerpen zijn op luchtige wijze gebracht. Zo leerde de zaal op confronterende manier hoe om te gaan met Algemene Voorwaarden. Bert Jansen confronteerde de zaal met het feit dat eenieder akkoord is gegaan met de congresvoorwaarden en hield daarom de bezoekers woord houden door onder andere een liedje te laten zingen, een papieren hoedje te dragen en: “KVGO is zo!” te roepen met twee uitgestoken duimen.
Op subtiele wijze werd toch ook duidelijk gemaakt hoe met Algemene Voorwaarden om te gaan, waardoor kennis met een lach werd verstrekt.

Edwin den Boer volgde, na wederom een verbazende tussenkomst van George Parker, met een uitleg over de zin en onzin van sturing. Hij bracht onder meer het verschil tussen monitoring en sturing naar voren, waardoor een hoop onnodig meetwerk kan worden voorkomen. Naast het vereenvoudigen van informatie en sturing, bracht hij de heilige drie-eenheid: ‘verantwoordelijkheid, doel en proces’ aan de orde.

Na wederom de magische tussenkomst van George Parker, sprak Edwin Vlems. Edwin legde op een zeer heldere en eenvoudige wijze uit wat de meeste bedrijven fout doen bij marketing. Het verschil tussen outbound marketing en inbound marketing werd op weinig subtiele wijze duidelijk gemaakt, waarna hij voorbeelden gaf uit de praktijk. Aan de hand van zijn collega’s uit het bedrijf waar hij werkt maakte hij duidelijk wat de kracht is van inbound marketing. Het inzetten van de kennis en kracht van je eigen medewerkers is het nieuwe marketing aldus Edwin.

Het thema van deze KVGO LIVE! was: ‘delen is vermenigvuldigen’ en dat werd zo haarfijn duidelijk gemaakt. Kennis open delen met elkaar is een kracht waardoor klanten van ondernemingen vanzelf naar je toe komen, je eerlijk bent over het gebruik van Algemene Voorwaarden en intern gebruik van de juiste kennis helpt het proces, het doel én de verantwoordelijkheid.

Na afloop van de bijeenkomst was er natuurlijk nog een netwerkgelegenheid, waarna alle deelnemers nog met een snack voor in de auto vertrokken. Een zeer succesvolle bijeenkomst waarin het KVGO laat zien zich te hebben vernieuwd.

Zowel in de toelichting bij de begroting als in de introductiewoorden van Dick Naafs zaten de vier “v’s” van het KVGO ingebed, het KVGO Versterkt, Vernieuwt, Verbindt en Vertegenwoordigt.

Schrijf vast in je agenda, op 26 mei 2020 is de volgende KVGO LIVE.

Lees ook het artikel op Printmedianieuws & PrintMatters