Ga jij het maken in de grafimedia? zoek een baan op indruk.nu

Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

KVGO ontwikkelt tool voor omrekenen lonen

Het KVGO heeft een (om)rekenhulp voor het berekenen van de maand- en periodelonen die horen bij de uurlonen van de Grafimedia cao ontwikkeld. De cao vermeldt alleen uurlonen. De tool is exclusief voor KVGO-leden en te vinden op de Personeelswijzer.De reden voor het maken van de rekenhulp is dat in de nieuwe Grafimedia cao de maandlonen vervangen zijn door uurlonen terwijl werkgevers ook willen weten wat bijvoorbeeld het maximum maandloon is. De reden hiervoor is dat de cao geen norm meer bevat voor een bedrijfstakbrede fulltime arbeidsduur.

Omrekenhulp
In het eerste en tweede tabblad zijn de vier salaristabellen uit de Grafimedia cao 2015-2018 opgenomen (per 1 april 2016, april en oktober 2017 en januari 2018). Op het eerste tabblad kan aan de hand van de wekelijkse arbeidsduur van de werknemer en zijn functieniveau het voor hem geldende minimum en maximum maandloon op grond van de cao worden afgelezen.

Als sprake is van beloning per vier weken wordt het tweede tabblad gebruikt. Let op: er kan sprake zijn van een persoonlijke toeslag waardoor de werknemer méér verdient dan het maximum op grond van de cao.

Op het derde tabblad kan het daadwerkelijke uurloon van de werknemer worden ingevoerd plus zijn wekelijkse arbeidsduur. Het excelbestand rekent vervolgens het bijbehorende maand- dan wel periodeloon uit.

Het vierde tabblad bevat een formule voor het uitrekenen van het uurloon aan de hand van het feitelijke maand-/periodeloon en de arbeidsduur.