Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

KVGO organiseert webinar over de AVG op 1 februari van 16.00 – 17.00 uur

In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zijn de belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens vastgelegd. Bedrijven moeten zich houden aan de AVG, in de volksmond vaak aangeduid als privacywet. Om de leden daarbij te helpen, organiseert het KVGO samen met de Stichting AVG voor verenigingen een webinar.

Onderwerpen

In het webinar komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Raak je klanten niet kwijt door een datalek
  • Wat te doen bij controles en steekproeven van de Autoriteit Persoonsgegevens
  • Welke klantgegevens mag je nu wel en niet vastleggen?
  • De grootste gevaren van phishing en hoe je het kunt herkennen
  • Introductie van het AVG OKÉ beeldmerk

Stichting AVG voor verenigingen

Het KVGO werkt al enige tijd samen met de Stichting AVG voor verenigingen. Zo bieden we het AVG Stappenplan aan.

Het AVG Stappenplan is een online programma waarmee bedrijven eenvoudig en op een juiste manier de AVG kunnen implementeren. Zowel KVGO-leden die het stappenplan gebruiken als leden die dat (nog) niet doen, kunnen aan het webinar deelnemen.

Het webinar wordt gegeven door Daan Hoogendijk van de stichting AVG voor verenigingen.

Aanmelden

KVGO-leden hebben een uitnodiging voor het webinar ontvangen per e-mail. Leden kunnen zich ook aanmelden door contact op te nemen met KVGO via 020-54 35 678.