Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Het KVGO protesteert bij ACM tegen fusie PostNL en Sandd

Het KVGO heeft bij de Autoriteit Consument en Markt ACM ernstige bezwaren gemaakt tegen overname van Sandd door PostNL. Het KVGO vreest dat daardoor een monopolist ontstaat met diepgaande gevolgen voor de zakelijke postmarkt.

De leden van het KVGO, de gehele grafimediabranche en aanverwante industrieën maken zich zorgen over het gemak waarmee de gehele zakelijke postmarkt vergeten lijkt te worden bij de overwegingen rond de overname, schrijft het KVGO aan de ACM.

KVGO voorzitter Cees Verweij: “Bij het wegvallen van enige vorm van concurrentie zal de zakelijke postdienst van het nieuwe PostNL als enige aanbieder niet meer hoeven te onderhandelen. Daarmee kunnen er ongeremd prijsverhogingen worden doorgevoerd aan de zakelijke aanbieders van gesorteerde en gecodeerde geadresseerde bulkpost. Denk aan direct mail, periodieke uitgaven en transactiepost, omdat er geen alternatief meer op de keuze van postbezorging is.

Veel grafische ondernemingen zullen worden geraakt. De kostenverhoging voor het verzenden van drukwerk kan niet zonder meer worden doorbelast aan de opdrachtgevers. Hierdoor worden bedrijven die zich al in een zeer lastige marktsituatie bevinden hard geraakt. Mogelijk gaan ze failliet.”

Ongezonde afhankelijkheid

Het KVGO concludeert dat de politiek weinig oog lijkt te hebben voor de gevolgen anders dan die van de postzegelprijs voor consumenten en het belang van de werkgelegenheid van medewerkers van de overname partners.

Verweij: “Het ontstaan van een ongezonde afhankelijkheid van één postaanbieder heeft hoe dan ook directe negatieve gevolgen voor de werkgelegenheid binnen de grafimediasector.

Verder zal als neveneffect de spiraal van hogere verzendkosten en de afname in poststukken nog verder versnellen dan de nu al door Herna Verhagen van PostNL zelf gecommuniceerde 10 procent per jaar.”

Bovendien worden ook de klanten van de grafimediasector, zoals uitgeverijen, retail-ondernemingen, adverteerders en toeleveranciers zoals de papier- en creatieve industrie getroffen.

Het KVGO vraagt de ACM  specifiek te kijken naar de gevolgen die het ontstaan van een oneerlijk speelveld zal hebben voor de zakelijke postmarkt. Het KVGO is bereid om aan het onderzoek mee te werken.