Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

KVGO protesteert tegen lokale ban op ongeadresseerd huis-aan-huisdrukwerk

Het KVGO heeft fel geprotesteerd tegen het plan van de gemeente Amsterdam om voor ongeadresseerd drukwerk zoals reclamefolders en huis-aan-huis bladen verplicht een JA/JA sticker in te voeren. Er zijn geen redenen om het al jaren bestaande systeem met NEE/NEE en NEE/JA stickers te veranderen.‘’De economische en maatschappelijke waarde van papieren drukwerk is enorm. De reclamefolder is de motor van de economie”, zegt KVGO-voorzitter Cees Verweij. ‘’De huidige stickers worden veel gebruikt. Landelijk zit op één van de vier brievenbussen een sticker. In Amsterdam is dat zelfs bijna de helft. De burger weet zelf prima verspilling te voorkomen door een sticker te plakken. Er is al helemaal geen aanleiding om een al lange tijd goed werkend systeem nu opeens om te gooien. ”

“Samen met de burgers zorgen we er als industrie voor dat er ook bij ongeadresseerd huis-aan-huisdrukwerk die  worden verspreid minimale verspilling optreedt. De papierindustrie is een duurzame industrie en ons systeem voor inzamelen en recyclen van papier behoort tot de beste in de wereld.’’14_11_cees_verweij_uitgelicht

Verweij gaat deze argumenten ook persoonlijk naar voren brengen tijdens de commissievergadering Infrastructuur en Duurzaamheid van de gemeente Amsterdam op 16 maart.

Brandbrief
Het KVGO heeft al eerder samen met acht andere organisaties, ook uit de detailhandel, de horeca en de verspreiders, een brandbrief aan het gemeentebestuur van Amsterdam gestuurd naar aanleiding van een al eerder door de Partij voor de Dieren ingediend plan om voor ongeadresseerd reclamedrukwerk een JA/JA sticker verplicht te stellen.

Die zou dan in de plaats komen van de al vele jaren bekende NEE/NEE en NEE/JA sticker. De PvdD wil dat bij brievenbussen zonder JA/JA sticker geen ongevraagd reclamedrukwerk meer bezorgd mag worden. Het Opt-Out systeem wordt dan vervangen door een verplicht Opt-In systeem. Burgemeester en wethouders van Amsterdam hebben zich inmiddels voor het voorstel verklaard.

Gezamenlijke brief
Het plan stuit echter op grote weerstand in de detailhandel, de grafische en papierwereld, de en andere betrokkenen. In de gezamenlijke brief staat onder meer dat grote bevolkingsgroepen, vooral ouderen en lager betaalden, dan niet meer volop kunnen profiteren van de aanbiedingen in de folders. Daarnaast lopen winkeliers, die het vaak toch al moeilijk hebben, inkomsten mis. Uit onderzoek blijkt dat nagenoeg de helft van de consumenten regelmatig dingen koopt die in een folder genoemd zijn. Verder zou de werkgelegenheid van de bezorgers bedreigd worden.Advertising_Overload

Onderzoeken
Vanuit de grafische en papierwereld wordt er nog eens nadrukkelijk op gewezen dat het in Amsterdam besproken plan zal leiden tot meer digitalisering van de informatiestroom. Het is echter een misverstand te denken dat dat leidt tot minder milieudruk omdat de footprint van een email of andere digitale boodschap vrijwel net zo hoog is als die van vergelijkbaar drukwerk. Diverse onderzoeken tonen inmiddels aan dat, nog los van de hernieuwbaarheid van hout en recycling van papier, digitale media niet per definitie duurzamer is.