Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

KVGO: voorstel steunpakket energie-intensieve MKB-bedrijven fors onvoldoende

Open brief van KVGO aan het kabinet.

Beste leden van het kabinet,

Even leek het de goede kant op te gaan. Na maandenlang aandacht te vragen voor de problemen van energie-intensieve bedrijven, waaronder de grafische sector, leek er ten tijde van Prinsjesdag licht aan het einde van de tunnel. Het kabinet, gesteund door de voltallige Tweede Kamer, zegde eindelijk een steunmaatregelenpakket toe om tegemoet te komen aan de explosief gestegen energieprijzen. Noodzakelijk, want de fors oplopende bedrijfskosten houden steeds langer aan waardoor de KVGO-leden steeds verder in het nauw worden gedreven.

Vandaag worden we wakker met een forse kater. Niet alleen worden energie-intensieve bedrijven wel heel erg eng gedefinieerd. Want wat met de bedrijven die net wat minder dan 12,5% van hun omzet aan energiekosten kwijt zijn? En bedrijven die net over de grens komen met 250 medewerkers? Ook willen wij u met gepaste urgentie vragen om ook te kijken naar de periode die bedrijven tot het voorjaar moeten overbruggen. Immers, nog meer schulden maken is voor veel grafische bedrijven niet langer houdbaar. Tot slot, het gepresenteerde maximumbedrag van €160.000 is oprecht een doekje voor het bloeden.

Onze herhaalde oproepen naar een steunmaatregelenpakket met als doel om nu net een gelijk speelveld in Europa te creëren, worden door dit voorstel van tafel geveegd. Andere landen nemen wel hun verantwoordelijkheid en ondersteunen bedrijven door miljarden ter beschikking te stellen om zo bedrijven te laten overleven, de kans te geven om te verduurzamen (want dat is in vele gevallen ook niet haalbaar onder meer door de congestieproblematiek) en werkgelegenheid in stand te houden. Het huidige kabinetsvoorstel zorgt er nu voor dat de prijsverschillen en daardoor concurrentieongelijkheid met bijvoorbeeld Duitsland (waar een plan ligt om 70% van de energiebehoefte tegen 7 cent/kwh te kunnen inkopen) alleen nog maar verder zullen oplopen. En dat is dramatisch voor grafische bedrijven die net opereren in die internationale context.

Onze bedrijven zien zwarte sneeuw. Op basis van de huidige gang van zaken verwacht het KVGO dat in de loop van volgend jaar hele delen van de grafische industrie stil komen te liggen. We stellen ons dan ook de vraag of we wel willen leven in een land waar geen kranten, magazines en folders meer gedrukt kunnen worden omdat de overheid weigert in te grijpen?

Dagelijks spreek ik grafische bedrijven die wel willen ondernemen, maar die opkijken tegen torenhoge energiekosten en oplopende papierprijzen, in combinatie met de impact van de inflatie op hun medewerkers. Tegelijkertijd zie ik dat steeds vaker productie van grafisch drukwerk wordt uitbesteed aan bedrijven in het buitenland aan bedrijven die werken met veel lagere energiekosten door overheidsinterventies. En dan stel ik bij mezelf de vraag: wie wordt hier nu beter van?

Als de overheid niet met een aangepast voorstel tot steunpakket komt, wordt de kans steeds reëler dat hele (delen van) sectoren in de komende jaren dreigen om te vallen.

Ik vind dan ook dat in het debat over de aanpak van deze energiecrisis, naast de economische belangen ook naar de maatschappelijke belangen moet worden gekeken. Want willen we in een land leven waar alleen maar economische wetmatigheden gelden? Of in een land waar ondernemers kunnen blijven ondernemen en zo werkgelegenheid creëren en kranten, magazines en folders drukken.

Als voorzitter van het KVGO roep ik u als beleidsmakers dan ook op om het voorstelde steunpakket voor energie-intensieve bedrijven te herzien. En zowel de definitie als het steunkader te verruimen. Want enkel zo kunnen onze leden blijven ondernemen, innoveren en investeren in de grafische sector. Een sector die rechtstreeks bijna 18.000 medewerkers tewerk stelt en jaarlijks 2,8 miljard euro omzet. Maar bovenal ook een sector die maatschappelijk een essentiële rol vervult in de informatievoorziening voor veel inwoners van dit land. Via onder meer sign, verpakkingen en informatief drukwerk kleuren we zo Nederland via het drukwerk dat we produceren.

Dick Naafs
Voorzitter KVGO