Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Laat weten hoe jij vanuit jouw bedrijf werkt aan de Sustainable Development Goals!

De overheid wil graag de trends en ontwikkelingen in kaart brengen over de manier waarop bedrijven bezig zijn met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s). Het invullen van de enquête neemt maximaal 15 minuten van jouw tijd en is jouw kans om bij te dragen aan deze belangrijke nationale enquête. De resultaten zullen gebruikt worden voor de  SDG rapportage die o.a. naar Tweede Kamer en naar de Verenigde Naties wordt gestuurd. In de paragraaf over het bedrijfsleven worden de resultaten van dit onderzoek opgenomen.

lever een bijdrage aan de nationale SDG rapportage!

Via de bedrijfsleven enquête wilde overheid samen met haar maatschappelijk partners (VNO-NCW) de trends en ontwikkelingen in kaart brengen over de manier waarop bedrijven bezig zijn met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s). Hoe bedrijven bijvoorbeeld bewust de SDG’s een plek geven in hun business, hier bedrijfsdoelstellingen aan koppelen en/of hierover rapporteren. Of hoe zij via hun beleid en activiteiten bijdragen aan het oplossen van de klimaatcrisis, het grondstoffenvraagstukken, de energietransitie en diversiteit op de werkvloer en in de keten.

De enquête bestaat uit 22 vragen en neemt ongeveer 10 tot 15 minuten in beslag. Het volstaat dat één vertegenwoordiger van uw bedrijf deze enquête invult

VUL DE ENQUETE HIER IN

Na deelname worden de resultaten vanzelf toegezonden. Tevens zullen deze tijdens de presentatie van het nationaal SDG rapport worden gepresenteerd op 17 mei, waarvoor wij je aanwezig kan zijn.

Voor meer informatie over de enquête of het mondeling toelichten van uw antwoorden, kunt u contact opnemen met Linda van Beek: beek@vnoncw-mkb.nl.

Namens het KVGO bedanken wij jou voor de medewerking