Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Landelijke actiedag pensioenen

De gezamenlijke vakorganisaties organiseren op 18 maart 2019 een landelijke actiedag over pensioen. Op deze dag zullen vakbonden demonstreren tegen het kabinetsbeleid rond pensioen en ook kan er worden gestaakt.

Werknemers die op deze dag willen gaan staken hebben daartoe het recht, ook al is de actie niet gericht tegen de eigen werkgever en ook niet gericht tegen onze sector (zoals bij de cao-onderhandelingen). Collectieve acties die zich richten tegen het overheidsbeleid op het gebied van arbeidsvoorwaarden, zoals het pensioenstelsel, zijn in principe toegestaan. Behalve als werkgevers door de acties onevenredige schade lijden. De rechter zal de aangekondigde acties niet snel onrechtmatig verklaren of verbieden.

Kijk voor meer informatie: KVGO-Personeelswijzer