Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Ledenraad KVGO keurt begroting goed en analyseert meerwaarde van de vereniging

Een gefilmde impressie van Print Pakt Live op de Dutch Design Week, een interview met KVGO-voorzitter Cees Verweij, de begroting 2017, ontwikkelingen rond sociale zekerheid en de meerwaarde van het KVGO. De agenda van de Ledenraad op 16 november in Soest was behoorlijk vol.

Kers op de taart was het optreden na de pauze van scheidsrechter en ondernemer Björn Kuipers. Voor hij aan het woord kwam, keken de ruim zeventig aanwezigen naar de première van ‘Print is Back’, een gefilmde impressie van Print Pakt Live.

Jeroen van Druenen (Jubels), Annette Dales (Multicopy), Fred Brouwer (VLGA), Gerard Pfaff (Kalenderwedstrijd), Marco Zwaan (Zwaan Printmedia), Paulina de Nijs (Stichting Print) en Erwin Koerts (Aeroprint) gaven hun mening over dit gedurfde initiatief van het KVGO.

_1400276Next Level
In het aansluitende interview met Isolde Hallensleben kwam Cees Verweij terug op de Print Pakt Live in Eindhoven. “De Dutch Design Week bleek een prima marketingplatform waarbij de branche en een aantal grafische bedrijven zich op een goede manier met mooie en bijzondere grafische producten aan het grote publiek hebben gepresenteerd. Een verbluffend succes.”

Verweij ging in op de Grafimedia cao, waarbij hij constateerde dat niet alle ondernemers gebruik maken van de mogelijkheden die de afspraken bieden die mee kunnen helpen om de continuïteit van de onderneming te waarborgen. Hij stipte de positieve analyse van ABN Amro aan en liet zich enthousiast uit over het initiatief ‘Next Level’ van VNO-NCW, een campagne om de Nederlandse economie naar een hoger niveau te tillen. De Ja/Ja-sticker blijft om actie vragen. Verweij onderstreepte de meerwaarde die de vereniging de leden biedt, deed een oproep aan Ledenraadsleden om zich scherper als ambassadeur van de vereniging te profileren en onthulde dat het KVGO-bureau naar Schiphol-Rijk verhuist.

In evenwicht
Penningmeester Henk van Esch bracht in de conceptbegroting 2017 in herinnering dat het de omvang van de grafische branche is die bepalend is voor de financiën van het KVGO.

“Voor het komende jaar wordt een daling van de contributiesom ten opzichte van 2016 voorzien van ruim 5 procent. Gemiddeld over de komende drie jaar beloopt de afname van het aantal werkzame personen in de branche naar schatting zo’n 4 à 5 procent per jaar.

Ondanks die dalende trend is Van Esch zeker niet negatief. “De afname van de daling ten opzichte van de jaren achter ons wordt ingegeven door de verwachting dat het algemene conjuncturele herstel op den duur ook merkbaar zal zijn in de grafimediabranche en dat de substitutie van drukwerk door digitale middelen in Nederland meer in de pas zal gaan lopen met dat in de landen om ons heen.”

Van Esch rekent in 2017 op ruim 2,95 miljoen euro aan inkomsten. Aan de uitgavenkant noteert hij 2,94 miljoen. Met per saldo een positief resultaat is de balans zo goed als in evenwicht. De Ledenraad ging akkoord met het voorgestelde contributiebesluit plus de conceptbegroting. “Een puike begroting”, concludeerde Van Esch.

Meerwaarde
Remco Schoonderwoerd (Mazars), Fons Metsaars en Bram Ter Beek presenteerden een studie naar de meerwaarde van het KVGO. Hun belangrijkste conclusie: de leden verdienen hun contributie ruimschoots terug.

“Op de ROI van gemiddeld acht keer de contributie zou menig belegger jaloers zijn”, zei Schoonderwoerd. Aan de hand van stellingen stemden de aanwezigen over de validiteit van de veronderstellingen.

Een van de vele voorbeelden is de overeenkomsten die het KVGO sluit met verzekeraars. “Afspraken die een individueel bedrijf nooit met z’n verzekeraar voor elkaar zal krijgen. Inmiddels hebben veel KVGO-leden al drie keer een restitutie ontvangen, de laatste keer in 2016 waarbij in totaal een kleine 6,5 miljoen euro is teruggestort.”

Een ander voorbeeld is het Papiervezelconvenant waardoor leden ook in 2016 geen Afvalbeheersbijdrage hoeven te betalen, Dat bespaart gezamenlijk een kleine 8 miljoen euro per jaar. Het rapport ‘De Meerwaarde van het KVGO’ laat nog veel meer voorbeelden zien van de meerwaarde van het collectief.

“Een rapport als dit laat zien dat collectiviteit en solidariteit – door lid te zijn van het KVGO – bijzonder effectief is en concrete resultaten oplevert.”

Partnerschap
Maarten Jansen belichtte de sociale zekerheidspremies en andere ontwikkelingen per 1 januari 2017. Hij stond stil bij vragen rond de WGA-uitstap en kondigde een nieuw partnerschap aan, dit keer met Equivalence. Equivalence is een organisatie die dienstverlening levert op het gebied van sociale zekerheid. Denk aan onderzoek naar onbenutte regelingen en te veel betaalde premies en advies bij de inrichting van de op de sociale zekerheid gerichte werkprocessen in een organisatie.

Speld
Berend Boogaerdt ’t Hooft van de gelijknamige drukkerij te Rotterdam ontving uit handen van Cees Verweij de zilveren KVGO-speld.

Björn Kuipers
Na de pauze was het de beurt aan topscheidsrechter, ondernemer en gastspreker Björn Kuipers. Presteren onder druk, omgaan met tegenslagen en het leiden van een team. Over samenwerken en mentale fitheid. “Communiceren is essentieel.”16_11_kuipers-2

Kuipers gaf een bijzonder inkijkje in de wereld van een topscheidsrechter en het nemen van beslissingen. “Het gaat niet alleen om de snelheid van beslissen, maar om de juiste beslissing. Verwacht het onverwachte, iedere keer weer opnieuw.” Daarnaast legde hij de link tussen ondernemen en topsport, met voorbeelden uit de praktijk van zijn eigen supermarkt. “Over vertrouwen en doorzetten. We verliezen samen en we winnen samen.”