Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Ledenraad KVGO in teken van toekomst vereniging

Op 16 mei vond onder een schraal zonnetje de Ledenraad van het KVGO plaats in Het Oude Magazijn te Amersfoort. Ruim negentig aanwezigen luisterden onder andere naar KVGO-voorzitter Cees Verweij, penningmeester Henk van Esch en discussieerden mee over de toekomst van de vereniging.

Voordat Cees Verweij de Ledenraad opende vonden twee sessies plaats. Tobias op den Brouw praatte de volle zaal bij over de laatste stand van zaken rond de privacywet die op 25 mei officieel van kracht wordt.

In een andere zaal waren het Maarten Jansen en Gilbert Buskens van PGB Pensioendiensten die een pensioenwereld schetste, volop in beweging.

Kennisplatform
KVGO-voorzitter Cees Verweij stak hij de loftrompet over het zojuist verschenen Jaarverslag van de vereniging. Hij stapte af van het gebruikelijke interview om in zijn toespraak in hoog tempo een aantal actuele thema’s aan te snijden: de Grafimedia cao, papier en de vereniging op weg naar de toekomst. “Welke weg slaan we in naar 2023?”

Paul Pietersma van Berenschot gaf een schot voor de boeg: “Het KVGO zou vooral een vereniging moeten zijn, of worden, voor, door en met ondernemers. Dat KVGO moet zich verder ontwikkelen tot het deskundige professionele kennisplatform op de belangrijkste aspecten van de cross-mediabranche. Denk aan beroep, bedrijf, branche.”

Hierna gingen in twee zalen de aanwezigen met Berenschot en elkaar in gesprek over hoe die toekomst eruit zou moeten zien.

Bestuur en statuten
Boy Opmeer maakte bekend dat het KVGO opnieuw met Print Pakt Live meedoet aan de Dutch Design Week in Eindhoven. Hij riep alle leden op gebruik te maken van de mogelijkheid die het KVGO biedt om print te promoten, door mee te doen aan Op de kaart of met relaties DDW te bezoeken.

Henk van Esch presenteerde voor de laatste keer als penningmeester de jaarcijfers over 2017. Het bestuur werd decharge verleend over het gevoerde beleid.

Cees Verweij werd voor een jaar gekozen tot voorzitter, waarna – op voordracht door de segmenten – ook de rest van de bestuursleden werden bekendgemaakt. Voor klein zijn dat Edwin Iwema, Cees van Norden, Gerard Slot en Laurens Steenbakkers. Voor midden Yvonne Moeskops, Boy Opmeer, Dick Naafs en Martin Scholma. Voor groot Richard van den Berg, Floor de Groot en Rob van der Most.

Bij de voorstellen over de voorgenomen wijziging van de statuten ontstond enig debat. KVGO-directeur Fons Bakkes en voorzitter van de Reglementencommissie Louwe Dijkema gingen kort terug in de geschiedenis en lichtte de aanpassingen nader toe, waarna met een aantal stemmen tegen de wijzingen werden goedgekeurd.

Afscheid
Aan het eind van de Ledenraad bedankt Cees Verweij Fons Metsaars en zijn echtgenote voor de tomeloze inzet van Metsaars voor de leden van het KVGO. Hij stond talloze bedrijven met raad en daad terzijde. Binnenkort neemt Metsaars afscheid omdat hij met pensioen gaat. Met een bloemetje en een staande ovatie van de aanwezigen nam Fons Metsaars afscheid van de Ledenraad.