Ga jij het maken in de grafimedia? zoek een baan op indruk.nu

Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Ledenraad stemt in met eindbod cao

Vandaag heeft de ledenraad tijdens de Algemene Vergadering van het KVGO ingestemd met het voorgestelde eindbod voor de nieuwe grafimedia cao. Dit eindbod is direct na de stemming aan de vakbonden gestuurd.

 

Zojuist hebben Marcel de Rooy, eerste onderhandelaar, en Kirsten Linders, adviseur sociale innovatie, cao en arbeidsvoorwaarden, met de vakpers gesproken. Vervolgens is het volgende persbericht verspreid:

Vandaag heeft de ledenraad van het KVGO ingestemd met het door de werkgeversdelegatie voorgestelde eindbod voor een nieuwe Grafimedia cao.

Onderhandelingen

De afgelopen maanden hebben werkgevers en vakbonden in 5 onderhandelingsrondes met elkaar gesproken over een nieuwe Grafimedia cao. Tijdens de 5e dag bleek dat de afstand te groot was om tot een akkoord te komen. Werkgevers hebben daarop een eindbod geformuleerd dat op 14 mei, tijdens de Algemene Vergadering van het KVGO, aan de ledenraad is voorgelegd. De ledenraad heeft ingestemd met het eindbod.

Eindbod

Het eindbod stelt het volgende voor:

Een cao met een looptijd van 24 maanden, namelijk van 1 april 2024 tot en met 31 maart 2026.

Gedurende de looptijd van de cao worden de feitelijke uurlonen, d.w.z. de vast overeengekomen bruto uurlonen, verhoogd en wel als volgt:

  • Per 1 juli 2024 met 6%
  • Per 1 juli 2025 met 4%

Hiernaast zijn een aantal inhoudelijke voorstellen gedaan ten aanzien van decentrale invoeringsafspraken en bedrijfseigen regelingen, het nieuwe loongebouw ORBA en het taalgebruik binnen de cao.

Loonsverhoging historisch hoog

De loonsverhogingen in dit eindbod zijn voor de grafische sector historisch hoog. Werkgevers realiseren zich dat deze loonsverhogingen de inflatie niet volledig compenseren. Zij hebben echter op hun beurt óók te maken met gestegen prijzen, bijvoorbeeld voor papier en energie. En zijn van mening dat met deze voorgestelde verhoging de prijs voor arbeid past binnen de sector én reëel is en recht doet aan de werknemers.

Het eindbod is op 14 mei door de werkgevers aan de vakbonden toegezonden.

Vragen?

Heb je vragen? Wij staan voor je klaar! Neem contact op met Kirsten Linders op: 020-54 35 678 of via: k.linders@kvgo.nl

Voor meer informatie, zie ook:

Deze inhoud is beschikbaar na acceptatie van de cookies.

Bekijk op Youtube Opened in een nieuw venster

KVGO Grafimedia cao eindbod 14 mei 2024

Resultaat vijfde cao onderhandelingsdag: geen overeenstemming

Dag vier cao onderhandelingen: langere looptijd en op zoek naar mogelijkheden

Derde dag cao onderhandelingen: goede sfeer kan grote verschillen nog niet overbruggen

Tweede ronde cao-onderhandelingen in goede sfeer verlopen

Onderhandelingen Grafimedia cao van start

Voorstellennota nieuwe grafimedia cao