Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Ledenvergadering 21 mei in teken afscheid Cees Verweij en benoeming Dick Naafs

Op dinsdag 21 mei vindt bij Claus in Hoofddorp de algemene ledenvergadering van het KVGO plaats. Het afscheid na bijna tien jaar voorzitterschap van Cees Verweij en de voorgenomen benoeming van Dick Naafs tot zijn opvolger behoren tot de hoogtepunten.

Op 21 mei 2019 start om 13.00 uur de algemene ledenvergadering van het KVGO. Voorzitter Cees Verweij opent met een bespiegeling van de actualiteiten.

Op de agenda staan verder onder ander het conceptverslag van de Ledenraad van 14 november 2018, de herziene leveringsvoorwaarden, de toekomst van ongeadresseerd drukwerk, de conceptjaarrekening 2018, het arbeidsvoorwaardenoverleg en – uiteraard – de wisseling van de wacht.

Het bestuur van het KVGO stelt voor om, in navolging van het besluit van de Ledenraad van 14 november 2018, de benoeming te bevestigen van Dick Naafs als voorzitter van het KVGO voor de periode mei 2019 – mei 2022.

Receptie
Na de vergadering volgt de receptie. Daar kunnen leden en genodigden op informele wijze terugblikken op het voorzitterschap van Cees Verweij. Ook kunnen ze hier kennis maken met zijn beoogd opvolger Dick Naafs.

Programma

  • Vanaf 12:30 uur: ontvangst;
  • 13:00 uur: algemene ledenvergadering (openbaar);
  • 15:15 uur: korte pauze;
  • 16:00 uur: afscheidsreceptie Cees Verweij;
  • 18:00 uur: afsluiting.

Locatie
De KVGO-ledenvergadering en afscheidsreceptie van Cees Verweij vinden plaats bij Claus Park Collection, Bosweg 19, 2131 LX te Hoofddorp. Parkeren is daar geen probleem.

Aanmelden
Cees Verweij stelt uw aanwezigheid voor zowel de algemene ledenvergadering als de receptie zeer op prijs. Meldt u aan via de ontvangen e-mail of klik hier.

Lezen & schrijven
Cees Verweij hecht veel waarde aan drukwerk en wenst iedereen leesplezier toe. Om deze reden verzoekt hij u namens hem een bijdrage te leveren aan Stichting Lezen & Schrijven. Dit kan tijdens de receptie of overboeking naar Raborekening NL49 RABO 0317 9383 04 ten name van het KVGO onder vermelding van ‘afscheid Cees Verweij’.