Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Centraal Beheer

Met Centraal Beheer hebben we enkele arrangementen op het gebied van inkomens- en schadeverzekeringen: voor ondernemers en hun medewerkers. Deze zijn zoveel mogelijk toegesneden op de grafimediabranche.

Ziekte en arbeidsongeschiktheid van werknemers

De eerste twee jaar ziekte van medewerkers:

Gedurende de eerste twee jaar van ziekte heeft de werkgever de verplichting om het loon volledig (jaar 1) dan wel voor 70% (jaar 2) door te betalen. Daarnaast hebben werkgever en werknemer de verplichting om te werken aan re-integratie.

Verzuimverzekering
Met dit arrangement kan de loondoorbetalingverplichting, die de werkgever gedurende de eerste twee jaar van ziekte heeft, verzekerd worden. Naar keuze kan ook de begeleiding bij verzuim van medewerkers vanuit het Verzuimsteunpunt Grafimedia in het pakket opgenomen worden. Voordelen van dit arrangement zijn:

  • grote verscheidenheid in hoogte en duur van de dekking
  • 5 procent korting op de premie bij Centraal Beheer ten opzichte van de vrije verkoop
  • gratis verhaalrechtsbijstandverzekering
  • het contract kent resultatendeling: dit betekent dat als er positieve resultaten behaald worden, dit terugkomt in de toekomstige premie. Voor 2023 betekent dit 5% korting op de factuur.
  • De mogelijkheid van ondersteuning door het Verzuimsteunpunt Grafimedia. Let op: daarvoor worden extra kosten in rekening gebracht.

De volgende 10 jaar arbeidsongeschiktheid van (ex)medewerkers:

WGA en Eigenrisicodragen
Als één van de medewerkers of (ex)-medewerkers in de WGA komt, keert UWV een eventuele WGA-uitkering uit aan de (ex-)medewerker. Deze uitkeringslasten berekent UWV gedurende tien jaar aan de werkgever door via de gedifferentieerde premie WGA wanneer het bedrijf uit meer dan tien medewerkers bestaat. Dit geldt voor zowel vaste als flexibele (ex-)medewerkers.

Zelf de regie nemen en Eigenrisicodrager worden kan ook. Dan ben je als werkgever gedurende tien jaar verantwoordelijk voor de uitkering aan de (ex-)medewerkers. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de re-integratie van (ex-)medewerkers. Het voordeel is dat je als werkgever invloed kan uitoefenen op de re-integratie na de WIA instroom.

Werkgevers Uitstapverzekering
De Werkgevers Uitstapverzekering van Centraal Beheer verzekert de WGA uitkering die aan de (ex-)medewerkers moet worden betaald. Daarnaast biedt deze verzekering ondersteuning om WGA instroom van (ex-)medewerkers te voorkomen en te beperken waar mogelijk. KVGO-leden met minder dan 250 werknemers ontvangen 5 procent korting op de Werkgevers Uitstapverzekering van Centraal Beheer.

Personeelsvoorzieningen

‘Personeelsvoorzieningen’ biedt KVGO-leden de mogelijkheid aan medewerkers uit de onderneming verzekeringen met kortingen af te sluiten bij Centraal Beheer.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie op de website van Centraal Beheer of bel 055 579 86 00.

Geïnteresseerd in meer Ledenvoordeel van Centraal Beheer? Klik hier.

Neem met inhoudelijke vragen contact op met Maarten Jansen van het KVGO, via 020 – 5435678 of info@kvgo.nl.