Achmea

Centraal Beheer Achmea kent vele arrangementen op het gebied van inkomens- en schadeverzekeringen: voor ondernemers en hun medewerkers. Ze kennen een scherpe prijs en zijn toegesneden op de grafimediabranche.

Wat heeft de Centraal Beheer op het gebied van ziekte en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen KVGO-leden te bieden?

De eerste twee jaar ziekte van medewerkers

Verzuimverzekering
Dit arrangement verzekert niet alleen de loondoorbetalingverplichting, maar geeft ook de begeleiding bij verzuim van medewerkers vanuit het Verzuimsteunpunt Grafimedia.

 • grote verscheidenheid in hoogte en duur van de dekking
 • 5 procent korting op de premie bij Centraal Beheer
 • gratis verhaalrechtsbijstandverzekering
 • het contract kent resultatendeling: in 2018  10 procent  korting op de factuur
 • eventuele ondersteuning door het Verzuimsteunpunt Grafimedia. Let op: daarvoor worden extra kosten in rekening gebracht.

De volgende 10 jaar arbeidsongeschiktheid van (ex)medewerkers

WGA en Eigenrisicodragen
Indien een van de medewerkers de (ex)-medewerkers in de WGA komt , keert UWV een eventuele WGA uitkering uit aan de (ex-)medewerker. Deze uitkeringslasten berekent UWV gedurende tien jaar aan de werkgever door via de gedifferentieerde premie WGA wanneer het bedrijf uit meer dan tien medewerkers bestaat. Dit geldt vanaf  2017 voor zowel het vaste als flexibele (ex-)medewerkers.

Zelf de regie nemen en Eigenrisicodrager worden kan ook . Dan bent u gedurende tien jaar verantwoordelijk voor de uitkering aan  de (ex-)medewerkers. Daarnaast bent u verantwoordelijk voor de re-integratie van (ex-)medewerkers.

Werkgevers Uitstapverzekering
De Werkgevers Uitstapverzekering van Centraal Beheer verzekert de WGA uitkering die aan de (ex-)medewerkers moet worden betaald. Daarnaast biedt deze verzekering ondersteuning om WGA instroom van (ex-)medewerkers te voorkomen en te beperken waar mogelijk.  KVGO-leden ontvangen 5 procent korting op de Werkgevers Uitstapverzekering van Centraal Beheer.

Verzuim WGA Compleet
De werkgever is  verantwoordelijk voor de loondoorbetaling, verzuimbegeleiding en re-integratie van medewerkers. niet alleen tijdens de looptijd van het arbeidscontract maar – in geval van de WGA – ook daarna. Dit pakket biedt ondersteuning bij  verplichtingen voor  zieke of arbeidsongeschikte (ex-) medewerkers gedurende 12 jaar. de werkgever is eigen risicodrager voor de WGA en de Ziektewet.

Deze verzekering koppelt:

 • de voordelen van de verzuimverzekering;
 • de voordelen van de Werkgevers Uitstapverzekering;
 • de ondersteuning voor het Eigen risicodragerschap Ziektewet.

KVGO-leden krijgen 5 procent korting op de Verzuimverzekering en de Werkgevers Uitstapverzekering. ook kunnen zij gebruik maken van de branche specifieke ondersteuning van het Verzuimsteunpunt Grafimedia.

Present
Present is de perfecte aansluiting op de zorg-, verzuim- en/of inkomensverzekering van Achmea. Present versterkt het gezondheidsbeleid binnen de onderneming. Het pakket bevat diensten, trainingen en cursussen. Preventie en het verder terugdringen van verzuim  zijn daarbij de doelen.

 • bespaart verzuimkosten
 • aantrekkelijke premie per medewerker met ledenkorting en in combinatie met verzuim gratis
 • directe ondersteuning via Verzuimsteunpunt
 • snel inzetbare zorg voor arbeidsgerelateerde klachten

Schadeverzekering
Centraal Beheer Achmea verzorgt onder andere pensioen-, levens- en schadeverzekeringen aan ondernemers, werknemers en bedrijven. Daarnaast biedt CBA administratieve dienstverlening en hulpverlening bij schade en risicomanagement.

 • 10 procent korting op het brede pakket schadeverzekeringen voor bedrijven
 • 10 procent korting op de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers
 • korting op de administratiekosten bij de pensioenverzekering voor ondernemers

Personeelsvoorzieningen
‘Personeelsvoorzieningen’ biedt KVGO-leden een gratis aanvulling op kortingen voor  verzekeringen, speciaal voor de medewerkers uit de onderneming.

 • gratis aanvulling op arbeidsvoorwaarden van de medewerkers
 • medewerkers krijgen flinke kortingen
 • full service-aanpak van Centraal Beheer door directe communicatie met de medewerkers

Ondernemers AOV en pensioen
De ervaring leert dat vrijwel alle ondernemers het voor hun medewerkers – als het gaat om loondoorbetaling bij ziekte en pensioen – goed geregeld hebben. Voor zichzelf hebben zij de zaken vaak wat minder goed op orde.

 • 7,5 procent korting op de premie van uw ondernemers AOV
 • geen administratiekosten op de pensioenverzekering bij CBA

Kijk op de website
Bel 055 579 86 00

Geïnteresseerd in meer Ledenvoordeel van Centraal Beheer Achmea? Klik hier.