Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

A&O Fonds Grafimediabranche

Het A&O Fonds Grafimediabranche verricht activiteiten op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt. Daarnaast bestaat het O&A-fonds voor zeefdruk- en signbedrijven.

Het A&O fonds richt zich o.a. op:

  • instroom ondersteuning bij de huidige krappe arbeidsmarkt, 
  • biedt via het GOC Grafisch Technisch Onderwijs op divers MBO niveau
  • voert uitgebreid arbeidsmarktonderzoek uit en
  • stimuleert via subsidieregelingen opleidingen in brede zin.


Eén van de belangrijkste doelen van het Fonds is het mede financieren van nationale en internationale subsidiabele opleidings- en arbeidsmarktactiviteiten. Dit met behulp van nationale en internationale subsidies.

MDIEU subsidie

De MDIEU subsidie is door het Ministerie van SZW aan het A&O Fonds Grafimediabranche toegekend voor de jaren 2024 en 2025! Via het programma “Create Your Future” wordt weer volop mogelijkheden geboden om te werken aan: verlaging van het ziekteverzuim en investeren in de blijvende inzetbaarheid van medewerkers. Investeren doe je niet alleen in materiaal en machines, maar met name ook in mensen, samen maak je het verschil. De MDIEU subsidie regeling kent ook een vervroegde uittreed mogelijkheid voor werknemers die lange tijd zwaar werk hebben gedaan. Graag verwijzen wij hiervoor naar de website van het ASF voor meer informatie.

Op de vastgestelde prijzen voor een groot deel van GOC- en andere erkende opleidingen geldt, voor bedrijven die bijdragen aan het opleidingsfonds, een korting die kan oplopen tot maar liefst 40%.

Deze korting wordt betaald uit het A&O Fonds Grafimediabranche.

Zeefdruk- en signbedrijven

Voor cursussen voor zeefdruk- en signbedrijven is er een apart fonds, het O&A-fonds Zeefdruk en Sign.