Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Bijdrage voor financieel advies

Alle werknemers hebben vanuit de cao (artikel 6.4.2) eens per vijf jaar recht op een vergoeding van maximaal € 600,- voor een individueel financieel advies. Sociale partners hebben adviesbureau Prikkl geselecteerd om deze trajecten uit te voeren.

Prikkl

Prikkl is een onafhankelijk adviesbureau dat de medewerkers voorziet van een begrijpelijk en inzichtelijk rapport ten aanzien van hun financiële situatie. Neem voor meer informatie contact op via info@prikkl.nl of 085-8000 184. Of vul het contactformulier in.

Subsidie voor KVGO-leden

Leden van het KVGO die kosten hebben betaald voor een financieel adviestraject van hun werknemers kunnen bij het A&O-fonds subsidie aanvragen. Daarvoor moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

  • Werkgever is KVGO-lid;
  • Werkgever levert een (kopie) factuur in;
  • De subsidieaanvraag moet bij het A&O-fonds zijn ontvangen binnen 3 maanden na factuurdatum;
  • De factuurdatum ligt vóór 1 april 2024 (deze datum is verlengd zie ook het artikel onderaan deze pagina);
  • Het beschikbare subsidiebudget is nog niet geheel benut.

Ook als het traject door een ander, gelijkwaardig, bureau is verzorgd bestaat de mogelijkheid om subsidie aan te vragen. Daarbij wordt nagegaan of het bureau gelijkwaardig is aan het geselecteerde bureau. Als dit niet het geval is, zal de subsidieaanvraag worden afgewezen.

De maximale subsidie betreft 50% van het factuurbedrag tot een maximum van € 300,-.

De subsidie kan worden aangevraagd bij het A&O-fonds Grafimedia.

Zie ook:

Subsidie voor werkgevers voor bijdrage financieel advies verlengd