Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

ClimateCalc

De CO2-calculator van ClimateCalc laat ondernemers uit de grafimedia zien hoe zij hoe zij hun CO2-voetafdruk kunnen verbeteren en welke keuzes zij daarbij hebben.

Dit – voor zover bekend – unieke instrument binnen de industriële sector is ontwikkeld door Europese zusterorganisaties waarmee het KVGO nauw samenwerkt. De verwachting is dat in de naaste toekomst opdrachtgevers steeds vaker de vraag stellen naar een aantoonbaar duurzame productie.

ClimateCalc is een rekenmethode om te bepalen wat de CO2-uitstoot op jaarbasis is van een drukkerij of binderij. Met ClimateCalc is het mogelijk de CO2-voetafdruk per product of order uit te rekenen.

Hierdoor kan het bedrijf zijn klanten adviseren, bijvoorbeeld over het te gebruiken papier om de CO2-voetafdruk van de order te verminderen. Bovendien kan het bedrijf de individuele klant aanbieden de CO2-voetafdruk van de order te compenseren.

De kosten voor het gebruik van de calculator hangen samen met de bedrijfsomvang. Aan het gebruik is ook een certificeringssysteem verbonden. Voor KVGO-leden is er een speciale kortingsregeling.

Kijk voor meer informatie over ClimateCalc op hun website. Het Dienstencentrum kan ondersteuning bieden bij het invoeren van ClimateCalc. Bel voor inhoudelijke vragen en een prijsopgave voor het gebruik en de daaraan verbonden certificeringskosten het Dienstencentrum: 020 – 543 56 88.