GOC

GOC uit Veenendaal verzorgt trainingen en opleidingen. KVGO-leden kunnen – mede dankzij Europees geld – gebruik maken van fikse kortingen.

GOC verzorgt branche-erkende opleidingen en maatwerktrajecten voor drukkerijen, verpakkingsbedrijven, kartonnagebedrijven en andere grafische bedrijven en vaktechnische workshops.

KVGO-leden met werknemers die vallen onder de Grafimedia CAO dragen bij aan het A&O Fonds Grafimediabranche. Het A&O Fonds biedt tal van subsidieregelingen die van toepassing zijn op een groot deel van het GOC aanbod. Naast de subsidieregeling op de printmediaopleidingen van 40% zijn er tot en met 24 december 2021 ook subsidies via het programma Create Your Future beschikbaar. Dit subsidieproject van het Europees Sociaal Fonds biedt nog eens 35% subsidie op toekomstgericht scholen en duurzame inzetbaarheid op maat. Bovendien komen KVGO-leden in aanmerking voor de stimuleringsregeling BBL-opleiding van € 2.500,–. Ons opleidingsmodel is modulair opgebouwd.

Advies of vragen?
Bel of mail naar 0318 – 53 91 29 of binnendienst@goc.nl
of kijk op onze website.