Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Exclusief voor KVGO-leden: de index tool

Grafische ondernemers zijn nog niet bijgekomen van de forse kostenstijgingen afgelopen jaar of er dient zich mogelijk een nieuwe crises, gevoed uit het Midden-Oosten, aan. Zo betaalt de gemiddelde ondernemer in onze sector fors meer aan papier, karton en energie. En dat drukt meer dan ooit op de bedrijfsvoering. Om als ondernemer in deze roerige tijden beter zicht te krijgen op de kosten die op je afkomen hebben wij de KVGO index tool verder verbeterd, waarin de drie varianten indirecte en directe afzonderlijk en gecombineerd worden bekeken.

Over de KVGO index tool

Via de ‘KVGO index tool’ informeren wij jou als lid over de marktontwikkelingen in onze sector en de impact hiervan op jouw bedrijfsvoering. Hierbij maken wij conform richtlijnen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) gebruik van onafhankelijke en openbare databronnen. Al deze informatie is verwerkt in onze handige index tool. Met een wegingsfactor is het mogelijk een bepaalde kostensoort wel/niet en meer/minder mee te nemen voor een kostenmodel op maat. Het uiteindelijke inzicht dat de tool biedt, helpt jou bij het onderbouwen en beargumenteren van de prijszetting.

Drie varianten van KVGO index tool

De KVGO index tool biedt drie varianten. Sinds een aantal jaar bieden we de tool aan voor het schatten van de indirecte kosten. Vorig jaar is daar een tool voor de prognose van directe kosten aan toegevoegd. Dit jaar hebben we deze tool verder verfijnd: de energie kosten zijn in tweeën gesplitst, naar gas en elektra. Omdat de papierprijzen dermate excessief zijn, is het mogelijk in deze tool te kiezen voor een index met óf zonder papierprijzen. Dit maakt het eenvoudiger de overige kostenontwikkelingen in perspectief te zien en op basis daarvan te bepalen de papierprijzen al dan niet mee te nemen in de prijsstelling. De derde variant van de index tool combineert directe en indirecte kosten om je zo een volledig mogelijk kostenbeeld te geven.

Impact op jouw bedrijf?

De KVGO Index Tool bieden we aan als ledenvoordeel aan onze leden. Klik hier voor de KVGO index tool.

Heb je vragen, opmerkingen en/of suggesties over deze tool? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via: info@kvgo.nl of op: 020 543 56 78.

Meer weten?

Bel met het KVGO via 020 – 543 56 78