Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

KVGO Index tool

Om als ondernemer in roerige tijden beter zicht te krijgen op de kosten die op je afkomen, hebben wij de KVGO Index tool verbeterd en uitgebreid tot drie verschillende varianten waarin indirecte en directe afzonderlijk en gecombineerd worden bekeken.

Voor ondernemers zijn het onzekere tijden met vele kostenstijgingen. Zo betaalt de gemiddelde ondernemer in onze sector fors aan papier, karton en energie. En dat drukt meer dan ooit op de bedrijfsvoering.

Forse kostenstijgingen in 2023

Het is helaas een open deur: alle prognoses wijzen op forse kostenstijgingen voor grafische bedrijven in het komende jaar. Want in navolging van de energieprijzen blijven ook grondstoffen en personeelskosten toenemen. Lees hier meer informatie over de prognose van de prijsontwikkeling.

Over de KVGO Index tool

Via de ‘KVGO Index tool’ informeren wij jou als lid over de marktontwikkelingen in onze sector en de impact hiervan op jouw bedrijfsvoering. Hierbij maken wij conform richtlijnen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) gebruik van onafhankelijke en openbare databronnen. Al deze informatie zijn in onze handige Index tools verwerkt. Met een wegingsfactor is het mogelijk een bepaalde kostensoort wel/niet, meer/minder mee te nemen voor een kostenmodel op maat. Het uiteindelijke inzicht dat de tool biedt, helpt ondernemers bij het onderbouwen en beargumenteren van de prijszetting.

Drie varianten van KVGO Index tool

Van de KVGO Index tool zijn er drie varianten. Het KVGO biedt leden al enkele jaren de tool voor het schatten van de indirecte kosten. Sinds dit jaar is daar een tool voor de prognose van de directe kosten aan toegevoegd. Omdat de papierprijzen dermate excessief zijn, is het mogelijk in deze tool te kiezen voor een index met óf zonder papierprijzen. Dit maakt het eenvoudiger de overige kostenontwikkelingen in perspectief te zien en op basis daarvan te bepalen de papierprijzen al dan niet mee te nemen in de prijsstelling. De derde variant van de index tool combineert indirecte en directe kosten om KVGO-leden zo een volledig mogelijk kostenbeeld te geven.

Impact op jouw bedrijf?

Wil je weten wat de prognose kostenstijging voor jouw bedrijf is? Klik dan hier voor de KVGO Index tool. Na het invullen klik je op ‘resultaten afdrukken’ en je krijgt het overzicht in pdf, met je bedrijfsnaam en met het logo van het KVGO.

Meer weten?

Bel met het KVGO via 020 – 543 56 78