Ga jij het maken in de grafimedia? zoek een baan op indruk.nu

Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Leveringsvoorwaarden Grafimedia

Exclusief voor KVGO-leden: algemene leveringsvoorwaarden (ook in het Engels, Duits en Frans) en een toelichtende brochure.

Algemene leveringsvoorwaarden Grafimediabranche

Het KVGO stelt exclusief voor de leden algemene leveringsvoorwaarden beschikbaar. Deze leveringsvoorwaarden kunnen worden gebruikt bij aanbiedingen voor en transacties met opdrachtgevers.

De leveringsvoorwaarden zijn in januari 2022 vernieuwd en tevens vertaald in het Engels, Duits en Frans. De leveringsvoorwaarden en de vertalingen zijn gedeponeerd bij de Rechtbank Amsterdam.

De brochure bevat naast algemene informatie over het op de juiste wijze van toepassing verklaren van de leveringsvoorwaarden een toelichting per artikel.

Hieronder kunnen KVGO-leden de brochure en de leveringsvoorwaarden downloaden. Per taal is er ook een gecomprimeerde versie, de ‘kleine letters’. De inhoud is hetzelfde.

Neem bij inhoudelijke vragen over de toepassing van de leveringsvoorwaarden en bij problemen met inloggen contact op met het KVGO (020 – 5435 678 of info@kvgo.nl).

Nederlands:

Engels:

Frans:

Duits:

Leveringsvoorwaarden Branche Vereniging Enveloppen

Deze leveringsvoorwaarden zijn opgesteld door de Branche Vereniging Enveloppen (BVE). De BVE is inmiddels opgeheven. Er zijn echter KVGO-leden die de BVE-leveringsvoorwaarden gebruiken als aanvulling op de leveringsvoorwaarden voor de Grafimediabranche.

Leveringsvoorwaarden zeefdruk en sign

Het KVGO heeft voor de leden die actief zijn in de zeefdruk en/of signing specifieke leveringsvoorwaarden opgesteld. Hierdoor kunnen deze bedrijven leveringsvoorwaarden hanteren die passen bij hun producten en diensten.