Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

AVG – privacywet

Op 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Dat brengt veel – administratieve – verplichtingen met zich mee. Het KVGO ondersteunt de leden hierbij met onder andere modelcontracten.

Welke rol onder de AVG?

De AVG onderscheidt verschillende rollen als het gaat om de verantwoordelijkheid voor het beschermen van gegevens. De belangrijkste zijn de verwerker, de verwerkingsverantwoordelijke en de sub-verwerker.

De verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke is degene die bepaalt welke gegevens er worden verwerkt, met welke middelen en voor welk doel. Deze partij is verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. De verwerkingsverantwoordelijke is verplicht om passende en effectieve maatregelen te nemen om te waarborgen dat het verwerken van gegevens gebeurt in lijn met de AVG.

Voorbeeld: Een drukkerij die de loonadministratie uitbesteedt aan een administratiekantoor. De drukkerij blijft verwerkingsverantwoordelijke.

De verwerker

De verwerker is een derde partij die gegevens verwerkt in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke, zonder dat hij direct aan het rechtstreekse gezag van de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen.

Voorbeeld: Het administratiekantoor uit het vorige voorbeeld die de loonadministratie uitvoert voor een drukkerij is een verwerker.

De sub-verwerker

De sub-verwerker is een partij die door de verwerker als onder-opdrachtnemer ingeschakeld wordt om te helpen met een deel van de opgedragen verwerkingshandelingen.

Voorbeeld: Het administratiekantoor uit het vorige voorbeeld schakelt een ICT-dienstverlener in voor het opzetten, beheren en onderhouden van een softwareprogramma om de loonadministratie in uit te voeren.

De verwerkingsovereenkomst

Het is belangrijk dat er goede afspraken gemaakt worden tussen de verschillende partijen in een verwerkingsketen.

Het KVGO stelt exclusief voor KVGO-leden drie modelcontracten beschikbaar die leden kunnen gebruiken. Deze zijn hieronder te downloaden.

Verwerker inschakelen

Indien het KVGO-lid verwerkingsverantwoordelijke is en een verwerker gaat inschakelen:

  Indien het KVGO-lid verwerker is en met een verwerkingsverantwoordelijke een verwerkingsovereenkomst wil afsluiten:

   Subverwerker inschakelen

   Indien het KVGO-lid verwerker is en een sub-verwerker in wil schakelen:

    Engelstalig

    Engelstalige versie voor het KVGO-lid dat zelf verwerker is:

     Meer weten?

     Neem met inhoudelijke vragen contact op met Tim van Dalen, via 020-5435 678 of info@kvgo.nl onder vermelding “AVG privacywet” .

     Disclaimer
     Het KVGO is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in het model en de schade die een gebruiker van het model daardoor lijdt.