Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

RI&E Grafimedia en Arbocatalogus

Grafimediabedrijven kunnen met behulp van de Web-RI&E Grafimedia de Arbo-risico’s in hun bedrijf op een praktische manier in kaart brengen.

De sector beschikt al sinds 1995 over een branchespecifieke RI&E, die door de sociale partners elk jaar wordt geactualiseerd. Dit om aansluiting te houden met de wensen van gebruikers en wet- en regelgeving door de overheid.

De RI&E biedt werkgevers een nuttig instrument bij goed werkgeverschap. Bovendien wettelijk verplicht voor alle bedrijven met personeel en vaak voorwaarde bij het afsluiten van bedrijfsschadeverzekeringen.

De RI&E Grafimedia is een door het ministerie van SZW erkende RI&E. Bedrijven tot en met 25 medewerkers kunnen de branche RI&E geheel zelfstandig uitvoeren,  zonder dat een gecertificeerd arbodeskundige nodig is.

Bedrijven met 26 of meer medewerkers kunnen de branche RI&E zelfstandig uitvoeren, waarbij – onder voorwaarden – een lichte toets door een arbodeskundige mogelijk is. Hierdoor besparen de bedrijven op de toetsingskosten.

De Web-RI&E omvat niet alleen een inventarisatie van veiligheidsrisico’s, maar geeft ook toegang tot:

  • Een actueel dashboard van uw behaalde ARBO-prestaties (met benchmark);
  • Een compleet takentoekenningssysteem met alle organisatorische aspecten rond arbeidsomstandigheden;
  • Een geautomatiseerd BHV-plan;
  • Een volledig stoffenboekhoudprogramma met automatische blootstellingsbeoordeling;
  • Geïntegreerde systemen voor oplosmiddelenreductie;
  • Een verdiepingssystematiek voor de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB), een belangrijk onderwerp van de milieuwetgeving.

KVGO-leden kunnen gratis gebruik maken van de RI&E Grafimedia en de daaraan gekoppelde helpdesk.

Niet-leden betalen licentiekosten.

Kostenbesparingen

De kostenbesparingen zijn op te splitsen in besparing op uren en op de toetsingskosten. Afhankelijk van de omvang van het bedrijf, bedraagt de tijdsbesparing 16 tot 40 uur.

Met een gecertificeerde RI&E is de kans op boetes van de Inspectie SZW wegens het ontbreken van een actuele RI&E en/of bij bedrijfsongevallen kleiner.

Daarnaast biedt de RI&E via de opgenomen module voor de bodem risicoanalyse de betrokken bedrijven een besparing van 1.000 tot 1.500 euro.

Meer weten?

Kijk op arbografimedia.nl. Problemen bij het aanmelden of inloggen? neem dan contact op met de Helpdesk Arbografimedia.