Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Leerwerktraject voor werknemers zeefdruk- en signbedrijven

Het Z&S-O&A-fonds, het opleidingsfonds voor de zeefdruk- en signbedrijven, heeft samen met het GOC en het Zeefdrukinstituut het initiatief genomen tot het Leerwerktraject Werknemers Zeefdruk- en Signbedrijven. Een combinatie van theorie en praktijk, waarbij de nadruk ligt op het overdragen van kennis en vaardigheden binnen het bedrijf zelf.

De komende jaren wordt het steeds moeilijker geschikte vakmensen te vinden in de branche. Door de vergrijzing gaat er veel ervaring verloren en de bron van stagiairs uit het reguliere onderwijs en daarmee de instroom van nieuwe mensen is er nauwelijks nog.

Start in oktober 2021

Om het tekort aan vakkrachten in de sector aan te pakken is er nu het leerwerktraject, bestemd voor beginnende werknemers die door kunnen groeien in het vak, maar die nog niet over de juiste kennis en ervaring beschikken. Het traject, dat oktober 2021 van start gaat, duurt negen maanden. Het zwaartepunt ligt op de opleiding binnen het bedrijf zelf, door de eigenaar of door een ervaren medewerker die daartoe een training krijgt. Daarnaast is er eens in de vijf à zes weken een cursusdag waarin dieper op de theoretische achtergrond wordt ingegaan. Het traject wordt afgesloten met een praktijkexamen, dat bij succesvolle afronding recht geeft op een diploma.

Subsidieregeling

Voor dit leerwerktraject is de bestaande subsidieregeling van het Z&S O&A-fonds van kracht, waarbij een groot deel van de cursuskosten wordt vergoed. Deze regeling geldt ook voor de training van de interne begeleider. Daarnaast is er een vaste vergoeding vastgesteld voor de uren die deze begeleider er in zal steken.

Meer weten?

Over het leerwerktraject volgt binnenkort meer informatie. Nu al meer weten? Neem dan contact op met Arjen Molendijk, coördinator zeefdruk- en signbedrijven bij het KVGO (a.molendijk@kvgo.nl).