Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Leveringsvoorwaarden en cybercriminaliteit

Wie slachtoffer wordt van cybercriminaliteit kan daarvan veel schade ondervinden. Reden voor het KVGO om in de leveringsvoorwaarden een artikel omtrent dit onderwerp op te nemen, zodat de schade voor de ondernemer beperkt kan worden.

Leveringsvoorwaarden Grafimediabranche en zeefdruk & sign

Het KVGO heeft 2 sets leveringsvoorwaarden beschikbaar voor de leden: de algemene leveringsvoorwaarden voor de Grafimediabranche en de leveringsvoorwaarden voor zeefdruk & sign. Die laatste bevat zowel de benodigde algemene bepalingen als de voor zeefdruk & sign benodigde specifieke bepalingen. Beide sets zijn aangevuld met een bepaling over aansprakelijkheid bij cybercriminaliteit.

Cybercriminaliteit

De schade voor een ondernemer als gevolg van cybercriminaliteit kan (zeer) groot zijn. Zeker als er ook aansprakelijkheid voor de schade van klanten bij komt. In de leveringsvoorwaarden is een nieuwe bepaling opgenomen die aansprakelijkheid als gevolg van cybercriminaliteit sterk beperkt.

In artikel 19 van de leveringsvoorwaarden grafimediabranche en artikel 20 van de leveringsvoorwaarden zeefdruk & sign is geregeld dat schade als gevolg van cybercriminaliteit niet voor vergoeding in aanmerking komt als:

  • Het voor de ondernemer ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet mogelijk was om (onder redelijke condities) een verzekering tegen cybercriminaliteit af te sluiten; of
  • De verzekeraar niet uitkeert voor de betreffende schade.

Als de betreffende schade door de verzekering niet wordt gedekt, dan is de vergoeding van de schade beperkt tot het bedrag dat in de gesloten overeenkomst met de opdrachtgever is overeengekomen.

Verzekering

Het kan verstandig zijn om een verzekering tegen de schade van cybercriminaliteit af te sluiten. Controleer in de voorwaarden altijd de dekking en de eventuele uitsluitingen (exoneraties) van een polis.

Daarnaast is het verstandig om in de offerte of in de overeenkomst een maximum bedrag vast te leggen dat voor vergoeding in aanmerking komt als de verzekering een schade niet dekt.

Van toepassing of niet?

Om ervoor te zorgen dat de leveringsvoorwaarden van toepassing zijn moeten ze niet alleen van toepassing worden verklaard, maar ook aan de opdrachtgever ter hand worden gesteld. Over dit onderwerp verscheen eerder dit artikel: de leveringsvoorwaarden zijn van toepassing, of toch niet?

Zie: