Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Leveringsvoorwaarden zeefdruk en sign gepubliceerd

Het KVGO heeft voor de leden die actief zijn in de zeefdruk en/of signing specifieke leveringsvoorwaarden opgesteld. Hierdoor kunnen deze bedrijven leveringsvoorwaarden hanteren die passen bij hun producten en diensten.

Specifieke leveringsvoorwaarden

Werken op locatie of producten van een ander bedrukken; daar kleven specifieke risico’s aan. Omdat de algemene leveringsvoorwaarden van het KVGO, de titel zegt het al, algemeen zijn kunnen dergelijke specifieke risico’s daarin niet worden opgenomen. In de leveringsvoorwaarden van zeefdruk & sign is een aantal specifieke risico’s opgenomen waardoor deze meer toegespitst zijn op dit deel van de sector.

Dit betekent overigens niet dat de algemene leveringsvoorwaarden niet geschikt zijn voor ondernemingen die zich bezig houden met zeefdruk of sign. De algemene leveringsvoorwaarden zijn een hulpmiddel bij de meest voorkomende risico’s. In de leveringsvoorwaarden zeefdruk & sign is een aantal specifieke risico’s opgenomen waardoor deze meer toegespitst zijn op dit deel van de sector.

Wat is er anders?

In de leveringsvoorwaarden zeefdruk & sign is een artikel toegevoegd dat onder meer bepaalt dat de opdrachtgever moet zorgen voor de juiste vergunningen bij werken op locatie. Ook bepaalt dit artikel dat de opdrachtgever ervoor moet zorgen dat de bodem geschikt is voor het uitvoeren van de betreffende werkzaamheden. Tevens sluit de leveringsvoorwaarden zeefdruk & sign aansprakelijkheid uit voor schade aan de (on)roerende zaken voortkomend uit assemblage of bewerking door de leverancier.

Het gebruik van de leveringsvoorwaarden

De leveringsvoorwaarden gelden niet zonder meer. Er zijn twee vereisten: de leveringsvoorwaarden moeten op de juiste wijze en tijdig op de overeenkomst van toepassing worden verklaard en de leveringsvoorwaarden moeten tijdig ter hand worden gesteld (informatieplicht). Dit laatste betekent dat de klant vóór of bij het sluiten van de overeenkomst in de gelegenheid moet zijn gesteld om kennis te nemen van de inhoud van de leveringsvoorwaarden die van toepassing zijn verklaard.

Engels, Frans en Duits

Net als de algemene leveringsvoorwaarden zijn de leveringsvoorwaarden zeefdruk & sign niet alleen in het Nederlands beschikbaar maar ook in het Engels, Frans en Duits.

Downloaden

De leveringsvoorwaarden en de artikelsgewijze toelichting hierop zijn uitsluitend toegankelijk voor leden van het KVGO. Klik hier.

Vragen?

Heb je vragen? Neem dan contact op met Kirsten Linders via 020-54 35 678 of k.linders@kvgo.nl