Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

EU neemt het ongelijke speelveld tussen papier en drukwerk weg

Het Europees Parlement en de Raad hebben een akkoord bereikt over een nieuwe EU-wet over ontbossingsvrije producten voor geïmporteerd drukwerk. Alle marktdeelnemers die producten op de Europese markt brengen die wereldwijde ontbossing kunnen veroorzaken, worden nu onderworpen aan dezelfde eisen als papier.

 

Hiermee wordt een belangrijke maas in het net gedicht en kunnen producten die verband houden met ontbossing niet meer in de EU worden verkocht. Intergraf en KVGO dringen er al meer dan tien jaar op aan dat gedrukte producten onder het toepassingsgebied van deze wetgeving worden gebracht. We zijn blij dat onze inspanningen zijn geslaagd.

 

Wat achtergrond

In oktober lieten wij weten dat we ons samen met Intergraf sterk maken om het ongelijke speelveld tussen papier en drukwerk weg te nemen. In tegenstelling tot papier vielen gedrukte producten die waren geproduceerd buiten de EU namelijk niet onder de milieueisen voor ontbossing.

De ontbossingsverordening

Papier valt al jaren onder de EU Regulation on Deforestation. Dat betekent dat producten die in Europa worden gedrukt vallen onder de legaliteitscontrole van papier. Dat gold nog niet voor producten die buiten Europa worden gedrukt. Deze nieuwe verordening brengt daar verandering in en voorkomt dat er voor miljoenen euro’s aan drukwerk op de Europese markt wordt gebracht die afkomstig is uit illegale houtkap. Illegale houtkap en ontbossing als gevolg van ingevoerde drukwerkproducten schaden de reputatie van onze industrie in Europa en het imago van onze producten.

Dankzij de gemeenschappelijke inspanning en intensief lobbyen door Intergraf, het KVGO en de overige leden van Intergraf en andere belanghebbenden is het gelukt dat gedrukte producten nu ook onder de zorgvuldigheidseisen vallen. Wij zijn tevreden met dit behaalde resultaat.

Klik hier voor het volledige bericht van het Europese Parlement.

Meer weten?

Neem contact op met Gijs Vermeulen via 020 – 543 56 78 of g.vermeulen@kvgo.nl